top of page
Nader onderzoek ecologie

Nader ecologisch onderzoek

Is een ruimtelijke ingreep nodig binnen uw project? Dan is een ecologisch onderzoek verplicht. Als het noodzakelijk is om nader ecologisch onderzoek uit te voeren, staat het team van Equipe Adviseurs graag voor u klaar.

Expertise Ecologie.png

Van een quickscan naar nader ecologisch onderzoek

Uit de quickscan flora en fauna blijkt welke flora en fauna in het (project)gebied aanwezig zijn. Betreft dit beschermde flora en fauna, en is er een verwacht negatief effect op deze soorten? Dan verplicht de Omgevingswet om te onderzoeken of deze soorten ook daadwerkelijk voorkomen. Tijdens het nader ecologisch onderzoek wordt naar mogelijke verblijfplaatsen, sporen en uitwerpselen van beschermde soorten gezocht. Omdat nader ecologisch onderzoek vaak een intensief traject is dat maanden of meerdere seizoenen in beslag neemt, is het van belang dat u zo snel mogelijk start met een ecologisch onderzoek om geen projectvertraging op te lopen.

Nader ecologisch onderzoek

Als blijkt dat uw plannen geen schadelijke gevolgen hebben voor de aanwezige flora en fauna, of als blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn, kan uw project starten of gedegen natuurbeheer worden gevormd. Als dit wel het geval is, moeten er passende maatregelen genomen worden, zoals het aanvragen van een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit (Omgevingswet). De ecologen van Equipe Adviseurs voeren deze procedure al jarenlang uit en begeleiden graag ook uw project.

deel0Helemaal.jpg
Nader ecologisch onderzoek bij Equipe Adviseurs

Heeft u een nader ecologisch onderzoek nodig, of wilt u advies over uw projectsituatie? De gespecialiseerde ecologen van Equipe Adviseurs begeleiden het traject van quickscan tot vergunningaanvraag en helpen u graag met uw vraag!

bottom of page