top of page

Ecologische
begeleiding 

Ecologische begeleiding is vaak een wettelijke vereiste bij gebiedsinrichting en ruimtelijke plannen. Equipe Adviseurs staat u graag bij in het hele proces.

Expertise Ecologie.png

Wat houdt ecologische begeleiding in? 

Ecologische begeleiding bij gebiedsinrichting en ruimtelijke plannen is een belangrijk aspect van natuurbehoud en natuurbescherming. Vaak is ecologische begeleiding verplicht (Wet natuurbescherming) bij een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming. Een ecoloog kan u helpen bij het opstellen van een ecologisch werkprotocol en kan u bijstaan in het hele proces.

Het uiteindelijke doel van ecologische begeleiding is om ervoor te zorgen dat menselijke activiteiten en natuurbehoud hand in hand gaan. Op deze manier kan een project ontwikkeld worden zonder dat dit ten koste gaat van het natuurlijke ecosysteem, wat resulteert in een gezonde en diverse leefomgeving voor mens en dier. 

Hoe een ecologische begeleiding in zijn werk gaat

Op basis van een quickscan en nader soortgericht onderzoek kan de ecoloog advies geven over de beste manier om een project te ontwikkelen binnen de kaders van de natuurwaarden. In sommige gevallen kan een ecologisch werkprotocol ook nodig zijn zonder dat er nader soortgericht onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van de zorgplicht om verstoring en vernietiging van (beschermde) flora en fauna te voorkomen.

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Betrek ecologie zo vroeg mogelijk

Het is belangrijk om de ecoloog zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken, zodat wij mee kunnen denken in het vormgeven van uw project binnen de wettelijke ecologische kaders. Door het vroegtijdig betrekken van een ecoloog bij de planning en uitvoering van bouwprojecten, kan er rekening worden gehouden met de belangen van zowel de mens als de natuur. Dit draagt bij aan een duurzamere ontwikkeling en kan helpen om conflicten tussen deze twee belangrijke aspecten van onze omgeving te verminderen.

Ecologische begeleiding bij Equipe Adviseurs

De ervaren ecologen van Equipe Adviseurs bieden u ecologische begeleiding en advies op maat, afhankelijk van uw project. Wij werken daarom graag samen met u, zodat wij een plan kunnen maken dat afgestemd is op uw wensen en de specifieke omstandigheden. Heeft u een ecologische begeleiding nodig of heeft u een ander ecologisch vraagstuk? Neem dan contact met ons op!

deel0Helemaal.jpg
Ecologische begeleiding nodig?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page