top of page
Natuurinclusief bouwen.jpg

Natuurinclusief bouwen
 

Ecologisch evenwicht en biodiversiteit staat in de bebouwde omgeving steeds meer onder druk. Om de natuur weer onderdeel te maken van de leefomgeving is het nodig om natuurinclusief te bouwen.

Expertise Ecologie.png

Bouwen mét de natuur

Natuurinclusief bouwen is een manier van bouwen waarbij zó wordt ontworpen en gebouwd dat het gebouw en de natuur met elkaar integreren. Het zorgt voor een diverse, robuuste groenstructuur die de biodiversiteit en de leefbaarheid voor mens en milieu verhoogt, en waarin aandacht is voor duurzaamheid en klimaatbeheersing. Voor diverse gemeentes, zoals Amsterdam en Rotterdam, is natuurinclusief bouwen dan ook onderdeel van het beleid.

Groen, groener, groenst

Wanneer is een gebouw natuurinclusief? Bouwen met de natuur kan op verschillende manieren. Annemijn, ecoloog bij Equipe Adviseurs, vertelt: “Als eerste is het belangrijk om in de omgeving ruimte te maken voor natuurlijke processen. Ten tweede is natuurinclusief bouwen mogelijk voor specifieke flora en fauna. Zo kan nestgelegenheid worden gecreëerd of met specifieke plantensoorten voedselaanbod worden aangeboden. Voor nieuwbouw betekent dit dat de natuur wordt geïntegreerd in het ontwerp. Bij bestaande bouw worden specifieke maatregelen aangedragen die aansluiten op de aanwezige en gewenste lokale flora en fauna.”

Financiële bezwaren vaak niet gegrond

Groen wordt in bouwprojecten meestal als laatste geïntegreerd en als eerste geschrapt bij vertraging of onvoorziene kosten. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt echter dat natuurintegratie een belangrijke aankoopfactor van een woning is. Bovendien hoeft natuurinclusief bouwen niet duur te zijn. Zo kostte natuurinclusief bouwen minder dan 1 procent van de totale kosten voor de Trudo Toren in Eindhoven. Dit laat zien dat er een andere kijk op groen nodig is: niet als kostenpost, maar als uitgangspunt voor een waardevolle toevoeging aan uw bouwproject.

Natuurinclusief bouwen amsterdam.jpg
Samen een kop koffie drinken?
Annemijn de Groot.png
Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Onze natuurinclusieve oplossingen

Natuurinclusief bouwen 1.jpg

Ecologisch evenwicht en biodiversiteit staat in de bebouwde omgeving steeds verder onder druk. Een gebouw realiseren of renoveren met oog op natuur is daarom een belangrijke verantwoordelijkheid. Door de natuurlijke leefomgeving in uw gebouw te integreren wordt een veerkrachtig ecosysteem gecreëerd waarin mens en natuur elkaar versterken.

Equipe Adviseurs vindt het belangrijk om evenwicht te creëren tussen mens en milieu. Wij geven architecten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten deskundig advies hoe de natuur geïntegreerd kan worden in nieuwbouw en bestaande bouw. Ook bieden wij begeleiding om de natuurinclusieve maatregelen correct te implementeren.

deel0Helemaal.jpg
Hoe kan uw projectlocatie natuurinclusief gemaakt worden?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page