top of page
Ventilatieberekening HQ.webp

Ventilatie

Een gezond binnenklimaat in een gebouw begint bij goede ventilatie. Met o.a. een ventilatieberekening helpt Equipe Adviseurs u graag om dit te realiseren.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Ventilatieberekening

conform NEN 1087

Om een gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren is aandacht voor ventilatie erg belangrijk. Een goede ventilatie ontstaat bij een balans tussen CO2-afvoer en nieuwe luchttoevoer. Voor een woonfunctie schrijft het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor dat minstens 50% van de vereiste toevoercapaciteit van een verblijfsgebied rechtstreeks van buiten moet worden aangezogen. Andere hoofdaspecten zijn thermisch comfort, regelbaarheid en luchtkwaliteit, zoals de plaats van de in- en uitstroomopening en eventuele overstroomvoorzieningen. Voldoen aan het Bbl middels een ventilatieberekening is verplicht bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning.

Ventilatieberekening HQ.webp

Equipe Adviseurs heeft jarenlange ervaring met ventilatie in relatie tot een (on)gezond binnenklimaat. Of uw project nu bestaande bouw, verbouw of nieuwbouw betreft, wij staan voor u klaar!

Ronald.

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png

Spuiventilatie berekening

conform NEN 1087

Spuiventilatie is het naar buiten afvoeren van grote hoeveelheden vervuilde lucht in een korte tijd. Met een goede spuiventilatie krijgt u deze lucht eenvoudig uit uw gebouw. Elke verblijfsruimte moet daarom voorzien zijn van ten minste één schuifpui of te openen raam in de uitwendige scheidingsconstructie. Wist u dat in sommige situaties een (voor)deur mag worden meegerekend in de bepaling van de spuiventilatie?

 

Een spuiventilatie berekening is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Om aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan, is inzichtelijk maken van de spuicapaciteiten van de verblijfsruimten en -gebieden noodzakelijk. Voldoet de spuiventilatie berekening niet? Dan geven wij u gericht advies.

Met name voor complexere situaties met een hoge geluidbelasting op de gevel waarbij geluidwering gevel, spuiventilatie en daglichttoetreding samenkomen, geven onze experts u graag een integraal advies.

deel0Helemaal.jpg

Equipe Adviseurs onderzoekt en adviseert bedrijven al jarenlang over ventilatie in nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Wij helpen u graag om een gezond binnenklimaat te creëren!

bottom of page