top of page
Stikstofonderzoek.jpg

Stikstofonderzoek

Met een stikstofonderzoek wordt onderzocht wat de verwachte stikstofdepositie is die veroorzaakt wordt door een geplande ruimtelijke activiteit. Equipe Adviseurs helpt u hier graag bij.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat is een stikstofonderzoek?

Met een stikstofonderzoek wordt onderzocht wat de verwachte stikstofdepositie is die veroorzaakt wordt door een geplande ruimtelijke activiteit. Denk hierbij aan een woningbouwproject of de sloop van een kantoorpand. Blijkt uit dit onderzoek dat er aantoonbaar geen stikstofoxide (stikstofdepositie <0,00 mol/ha/j) neerdaalt op een Natura-2000 gebied? Dan kan een project doorgaan zonder een vergunning aan te vragen. Is er toch sprake van stikstofdepositie? Mits de stikstofuitstoot wordt gecompenseerd, kan uw project toch starten. Gedurende deze procedure helpt Equipe Adviseurs u graag.

Wanneer is een stikstofonderzoek verplicht?

U heeft een stikstofonderzoek nodig als u voor de geplande activiteit een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook is een stikstofonderzoek nodig als u een ruimtelijk plan wil laten vaststellen. In dit stikstof onderzoek wordt bepaald of de aanleg- en gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Snel uitsluitsel nodig?
Wij kunnen de rapportage binnen twee weken leveren.
Neem direct contact met ons op! 

Uw stikstofonderzoek bij Equipe Adviseurs

Onze adviseurs stikstof hebben de afgelopen jaren voor meer dan 1000 projecten een stikstofonderzoek uitgevoerd en de benodigde rapportage opgesteld voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Is er sprake van een stikstofdepositie? Dan adviseren wij onze opdrachtgever over de te nemen stappen. Als een aanvraag voor het stikstofregistratiesysteem noodzakelijk is, verzorgen wij dit volledig.

Wij kunnen de stikstofrapportage binnen twee weken leveren!

deel0Helemaal.jpg
Stikstofonderzoek nodig?
Niels Blokland

Adviseur Milieu & Ruimte 

Niels Blokland vierkant klein 1-transparant.png
bottom of page