top of page
stikstofonderzoek

Stikstofonderzoek

Equipe Adviseurs voert stikstof onderzoek uit voor ontwikkelaars, aannemers en architecten. Met ons onderzoek berekenen we of uw project kan starten en geven u advies in een duidelijk rapport.

Voor ontwikkelaars, aannemers en architecten

Offerte binnen één dag

Al voor meer dan 1000 projecten berekend 

Stikstofonderzoek

U heeft een stikstofonderzoek nodig als u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor uw geplande activiteit en als u een ruimtelijk plan wil laten vaststellen. Met een stikstofonderzoek bepalen wij wat de verwachte stikstofdepositie van uw ruimtelijke activiteit, zoals woningbouw of transformatie van een kantoorpand.

 

Blijkt dat er tijdens de aanleg- en gebruiksfase geen stikstofoxide (stikstofdepositie <0,00 mol/ha/j) neerdaalt op een Natura-2000 gebied? Dan kan een project doorgaan zonder een vergunning aan te vragen. Blijkt uit onze berekening dat er toch sprake zal zijn van stikstofdepositie? Mits de stikstofuitstoot wordt gecompenseerd, kan uw project toch starten. Deze procedure verzorgt Equipe Adviseurs graag voor u.

stikstofonderzoek

Onze ervaring en expertise

Onze adviseurs stikstof hebben de afgelopen jaren voor meer dan 1000 projecten een stikstofonderzoek uitgevoerd en de benodigde rapportage opgesteld voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Is er sprake van een stikstofdepositie? Dan adviseren wij onze opdrachtgever over de te nemen stappen. Als een aanvraag voor het stikstofregistratiesysteem noodzakelijk is, verzorgen wij dit volledig.​

Snel uitsluitsel nodig?
Wij kunnen de rapportage binnen twee weken leveren.

deel0Helemaal.jpg

Stikstofonderzoek nodig?

Jens Smits

Teammanager Milieu & Ruimte 

Jens teammanager milieu & ruimte
bottom of page