top of page
Stikstofonderzoek.jpg

Stikstofonderzoek

​Weet u het nog? In 2019 oordeelde de RvS dat Nederland teveel stikstof uitstoot. Hierdoor werden 18.000 projecten stilgelegd. Gelukkig kunnen bouwprojecten weer doorgaan, mits er een stikstofonderzoek is uitgevoerd.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat is een stikstofonderzoek?

Met een stikstofonderzoek wordt onderzocht wat de verwachte stikstofdepositie is die veroorzaakt wordt door een geplande ruimtelijke activiteit. Denk hierbij aan een woningbouwproject of de sloop van een kantoorpand. Blijkt uit dit onderzoek dat er aantoonbaar geen stikstofoxide (stikstofdepositie <0,00 mol/ha/j) neerdaalt op een Natura-2000 gebied? Dan kan een project doorgaan. Gaat het om een woningbouwprojecten en is er toch sprake van stikstofdepositie? Via het stikstofregistratiesysteem kan een project mogelijk toch starten.

Actuele ontwikkelingen rondom stikstof

Sinds juli 2021 hoeft de aanleg/bouwfase niet meer doorgerekend te worden en geldt hiervoor een vrijstelling. Deze vrijstelling is gebaseerd op het feit dat de aanlegfase kortdurend is. Ook is de verwachting dat het bouwmaterieel in de toekomst schoner wordt. Echter loopt tegen vrijstelling op dit moment nog een gerechtelijke procedure, omdat namelijk weer een voorschot genomen wordt op de toekomstige situatie. Naar verwachting wordt hierover in de zomer van 2022 uitspraak gedaan. Wij maken de inschatting dat de aanlegfase weer onderdeel moet worden van de stikstofberekeningen.

 

Daarnaast is er in maart 2022 een update gekomen van de rekentool AERIUS, het programma waarin de stikstofdepositie wordt berekend.

Wanneer is een stikstofonderzoek verplicht?

U heeft een stikstofonderzoek nodig als u voor de geplande activiteit een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook is een stikstofonderzoek nodig als u een ruimtelijk plan wil laten vaststellen. In dit stikstof onderzoek wordt bepaald of de aanleg- en gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Snel uitsluitsel nodig?
Wij kunnen de rapportage binnen één week leveren.
Neem direct contact met ons op! 

Uw stikstofonderzoek bij Equipe Adviseurs

Onze adviseurs stikstof hebben de afgelopen jaren voor meer dan 500 projecten een stikstofonderzoek uitgevoerd en de benodigde rapportage opgesteld voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Is er sprake van een stikstofdepositie? Dan adviseren wij onze opdrachtgever over de te nemen stappen. Als een aanvraag voor het stikstofregistratiesysteem noodzakelijk is, verzorgen wij dit volledig.

Wij kunnen de stikstofrapportage binnen twee tot drie weken leveren. Heeft u eerder uitsluitsel nodig of u project doorgang kan vinden? Dan kunnen wij de rapportage ook binnen één week leveren!
 

deel0Helemaal.jpg
Stikstofonderzoek nodig?

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte 

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page