top of page
Geluidsmeting verkeer.jpg

Geluidsmeting verkeer

Wilt u een project realiseren dichtbij een weg of spoor? Dan heeft u te maken met de Wet geluidhinder. Ook kan uit een quickscan blijken dat er een nader geluidsonderzoek  gedaan moet worden naar het verkeersgeluid. 

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wegverkeer

Iedere weg met een snelheid boven de 30 km/uur heeft een zone die langs de weg loopt. Wilt u als projectontwikkelaar, architect, aannemer of gemeente een project realiseren binnen deze zone? Dan moet er volgens de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd   naar het verkeerslawaai  als verplicht onderdeel in de procedure van een bestemmingsplan. Dit onderzoek gaat over de verwachte geluidbelasting van het wegverkeer geluid  op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Railverkeer

De Wet geluidhinder gaat ook over railverkeer. Iedere spoorweg heeft eveneens een geluidzone. Ligt een projectlocatie dichtbij een spoor van een trein, metro of tram? Dan is een geluidsonderzoek naar railverkeer verplicht bij de aanvraag van een bestemmingsplan.

Luchtverkeer & industrie

Wanneer de locatie is gelegen binnen de contouren van een luchthaven of industrieterrein, dan moet hiernaar een nader onderzoek worden uitgevoerd. Equipe Adviseurs voert dergelijke onderzoeken in overleg met omgevingsdiensten uit. 

Niels Blokland vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Niels Blokland

Directeur & Adviseur Milieu & Ruimte

De werkwijze van Equipe Adviseurs

Stap 1: Quickscan van de omgeving

Ieder project start altijd met een quickscan, waarmee de situatie rondom uw projectlocatie snel en eenvoudig in kaart wordt gebracht. Hieruit komt naar voren of er nader onderzoek moet worden uitgevoerd en op welke vlakken. Is er niets wat uw project belemmert? Dan kan uw project starten. Zijn er wel mogelijke belemmeringen? Dan is nader onderzoek nodig. Dit kan zich bijvoorbeeld verhouden tot weg- of railverkeer.

Stap 2: Nader onderzoek naar verkeer

Is een geluidsonderzoek naar het verkeer nodig, dan tonen wij met ons nader onderzoek aan of de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. Wordt er niet voldaan aan de wetgeving? Dan adviseren wij over geluidwerende maatregelen om te zorgen dat er wel wordt voldaan. Hierin maken wij onderscheid tussen:

  • maatregelen bij de bron, zoals een stiller wegdek;

  • maatregelen bij de overdracht, zoals een geluidscherm;

  • maatregelen bij de ontvanger, zoals een geluidwering gevel.

Geluidsmeting verkeer.png

Als dit laatste de beste oplossing is, kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels aangetoond te worden of de geluidwering van de gevels en het binnenniveau voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder.

Stap 3: Een overzichtelijke rapportage

De resultaten van het geluidonderzoek vatten wij samen in een leesbare rapportage en een korte samenvatting, die u kunt delen met het bevoegd gezag, opdrachtgever of de aannemer.

Uw zorg, onze uitdaging

Equipe Adviseurs heeft specialiseren in dienst die voor u de vergunningvelening en alle benodigde geluidsonderzoeken kunnen leveren. Wij verzorgen in dit traject alle zaken rondom geluid. Met onze jarenlange ervaring in vele honderden projecten rondom geluidsonderzoek kunnen wij u gegarandeerd van dienst zijn! 

deel0Helemaal.jpg
Waarmee kunnen wij u helpen?

Niels Blokland

Directeur & Adviseur Milieu & Ruimte  

Niels Blokland vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page