top of page
Geluidsmeting Industrie

Geluidsmeting
Industrie & Bedrijven

Wilt u een industrieel gebouw plaatsen of uitbreiden? Dan hebt u mogelijk te maken met een aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning. Een akoestisch onderzoek industrielawaai is nodig bij een vergunningaanvraag.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat is een akoestisch onderzoek industrielawaai?

Industriële bedrijfsactiviteiten kunnen veel geluid produceren; of dit nu gaat om transport, machines of werkzaamheden. De maximale geluidsbelasting op de omgeving is sinds 2024 vastgelegd in de Omgevingswet. Wilt u een melding doen in het kader van de Omgevingswet of wilt u een vergunning aanvragen? Dan kan een akoestisch onderzoek industrielawaai  nodig zijn. Dit is een onderzoek naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen of de geluidzone. 

De Omgevingswet: wanneer is akoestisch onderzoek nodig?

De Omgevingswet

Alle bedrijven moeten voldoen aan de Omgevingswet. Hierin zijn algemene regels opgenomen die voor veel bedrijven gelden. Denk hierbij aan distributiecentra, bouwbedrijven, metaalbedrijven en groothandelsbedrijven, maar denk ook aan bijvoorbeeld ziekenhuizen en gemeentewerven. Welke regels gelden, hangt af van het omgevingsplan van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Blijkt uit akoestisch onderzoek naar de huidige of verwachte geluidbelasting dat dit meer is dan toegestaan, dan moeten er maatregelen genomen worden om de geluidbelasting te verminderen. Ook deze kunnen in een onderzoek inzichtelijk worden gemaakt.

Vergunningplicht

Er zijn ook bedrijven die bepaalde activiteiten uitvoeren, waardoor zij vergunningplichtig zijn. Denk aan activiteiten van bedrijven als olieraffinaderijen, scheepswerven en afvalstoffenbedrijven. Ook voor deze activiteiten geldt dat dit afhankelijk is van de gemeente. Equipe Adviseurs kan tevens voor deze bedrijven, al dan niet gelegen op een geluidzoneerd industrieterrein, akoestisch onderzoek verrichten.

Jens Milieu & Ruimte
Samen een kop koffie drinken?

Jens Smits

Teammanager Milieu & Ruimte

Onze oplossing en werkwijze

Op basis van gegevens over de bedrijfsvoering, de locatie, resultaten van geluidsmetingen eventueel aangevuld met data van de omgevingsdiensten wordt een 3D-geluidmodel opgezet. De resultaten die volgen uit het rekenmodel worden getoetst aan de van toepassing zijnde eisen. Wanneer de normen worden overschreden, worden mogelijke maatregelen inzichtelijk gemaakt.

 

Hebt u een akoestisch onderzoek industrielawaai nodig binnen de aanvraag of aanpassing van een omgevingsvergunning? De experts van Equipe Adviseurs begeleiden en helpen u graag met de benodigde onderzoeken!

deel0Helemaal.jpg

Waarmee kunnen wij u helpen?

Jens Smits

Teammanager Milieu & Ruimte 

Jens Teammanager Milieu & Ruimte
bottom of page