top of page
Geluidsmeting Industrie.jpg

Geluidsmeting
Industrie & Bedrijven

Wilt u een industrieel gebouw plaatsen of uitbreiden? Dan hebt u mogelijk te maken met een aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning. Een akoestisch onderzoek industrielawaai is nodig bij een vergunningaanvraag.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat is een akoestisch onderzoek industrielawaai?

Industriële bedrijfsactiviteiten kunnen veel geluid produceren; of dit nu gaat om transport, machines of werkzaamheden. De maximale geluidsbelasting op de omgeving is vastgelegd in  verschillende wettelijke regelingen. Wilt u een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit of oprichtingsvergunning, een revisievergunning of een milieuneutrale wijziging aanvragen? Dan kan een akoestisch onderzoek industrielawaai  nodig zijn. Dit is een onderzoek naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen of de geluidzone. 

Waar val ik onder; het Activiteitenbesluit of de vergunningplicht?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer

Alle bedrijven moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn algemene regels opgenomen die voor veel bedrijven gelden. Denk hierbij aan distributiecentra, bouwbedrijven, metaalbedrijven en groothandelsbedrijven, maar denk ook aan bijvoorbeeld ziekenhuizen en gemeentewerven. Blijkt uit akoestisch onderzoek naar de huidige of verwachte geluidbelasting dat dit meer is dan toegestaan, dan moeten er maatregelen genomen worden om de geluidbelasting te verminderen. Ook deze kunnen in een onderzoek inzichtelijk worden gemaakt.

Vergunningplicht

Er zijn ook bedrijven die bepaalde activiteiten uitvoeren, waardoor zij bovenop het Activiteitenbesluit milieubeheer ook vergunningplichtig zijn. Denk aan activiteiten van bedrijven als olieraffinaderijen, scheepswerven en afvalstoffenbedrijven. Ook voor deze bedrijven, al dan niet gelegen op een geluidzoneerd industrieterrein, kunnen wij onderzoek verrichten.

Niels Blokland vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Niels Blokland

Directeur & Adviseur Milieu & Ruimte

Onze oplossing en werkwijze

Op basis van gegevens over de bedrijfsvoering, de locatie, resultaten van geluidsmetingen eventueel aangevuld met data van de omgevingsdiensten wordt een 3D-geluidmodel opgezet. De resultaten die volgen uit het rekenmodel worden getoetst aan de van toepassing zijnde eisen. Wanneer de normen worden overschreden, worden mogelijke maatregelen inzichtelijk gemaakt.

 

Hebt u een akoestisch onderzoek industrielawaai nodig binnen de aanvraag of aanpassing van een omgevingsvergunning? De experts van Equipe Adviseurs begeleiden en helpen u graag met de benodigde onderzoeken!

deel0Helemaal.jpg
Waarmee kunnen wij u helpen?

Niels Blokland

Directeur & Adviseur Milieu & Ruimte 

Niels Blokland vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page