top of page
Gierzwaluw onderzoek 1 LQ.webp

Gierzwaluw onderzoek

Met nader onderzoek naar de aanwezigheid van gierzwaluwen wordt bepaald of deze beschermde diersoort op uw projectlocatie aanwezig is, en dus of uw initiatief mag starten.

Expertise Ecologie.png

Gierzwaluw onderzoek

Gierzwaluwen broeden hoofdzakelijk in de gebouwde omgeving. Ze jagen op vliegende insecten, zoals muggen en vliegen. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de natuurbalans. De laatste jaren is echter de nestgelegenheid in gebouwen verminderd door isolerende maatregelen, renovaties en nieuwe bouwmethodes. Daarom zijn gierzwaluwen beschermd onder de Omgevingswet en dient een initiatiefnemer de aanwezigheid van gierzwaluwen te laten onderzoeken.

Gierzwaluw onderzoek 3 LQ.webp

Gierzwaluwen aanwezig op uw (project)locatie?

Om dit aantoonbaar te maken wordt vrijwel altijd eerst een quickscan flora & fauna uitgevoerd. Hiermee bepalen wij of er beschermde plant- & diersoorten in een gebied voorkomen. Blijkt uit de quickscan flora & fauna dat dit het geval is, is nader gierzwaluw onderzoek benodigd.

Op basis van de meest actuele richtlijnen en kennisprotocollen worden tijdens het gierzwaluw onderzoek (waarschijnlijke) nestplaatsen gecontroleerd en onderzocht op ‘bounce gedrag’ en vluchtobservaties. De focus ligt hierin vooral op de functies binnen het projectgebied, maar de omgeving wordt in een gierzwaluw onderzoek ook meegenomen. Daarnaast maken wij een inschatting van populatiegrootte in en rondom de locatie.

Gierzwaluw onderzoek 2 LQ.webp

Ons onderzoek en advies

Als de geplande werkzaamheden een effect hebben op deze soorten, onderzoeken wij de projectlocatie en geven wij passend advies over compenserende en/of mitigerende maatregelen, of verzorgen wij voor u een Omgevingsvergunning flora- & fauna-activiteit. Ook kan een ecologisch werkprotocol worden opgesteld om te zorgen dat uw initiatief en het milieu samengaan. Zo zorgen wij ervoor dat uw initiatief toch door kan gaan.

deel0Helemaal.jpg
Ecologisch onderzoek nodig voor uw natuurgebied of project?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page