top of page
natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling

Draagt u zorg voor natuur, in of rondom een Natura 2000-gebied? Equipe Adviseurs ondersteunt u in natuurontwikkeling, van planfase tot realisatie.

Expertise Ecologie.png

Samen voor landschap- & natuurontwikkeling

Equipe Adviseurs gelooft in een gezond evenwicht tussen mens en milieu. Alleen door samenwerken is dit evenwicht mogelijk. Daarom verbeteren wij de natuur samen met provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders (publiek en privaat). Onze experts ontwikkelen een natuurontwikkelingsplan voor de (her)inrichting van een gebied en versterken en behouden daarmee de natuurwaarden.

natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling

Natuurrichtlijnen, aanwezige flora & fauna, wet- & regelgeving (Omgevingswet) en de toekomstvisie van de gebiedsbeheerder spelen in natuurontwikkeling allemaal een rol. Vaak zijn dan ook gebiedsaanpassingen nodig. Zo is een terrein afgraven, een poel aanleggen of het plaatselijk verhogen van de waterstand of bodem nodig om het terrein vernatten, verschralen of juist te verrijken. Een planfase vertalen naar een goede natuurontwikkeling vraagt om een ervaren partner. Equipe Adviseurs ondersteunt u in natuurontwikkeling, of dit nu gaat om een terrein in landelijk gebied, randstedelijke omgeving, wegbermen of een golfbaan.

natuurontwikkeling

Van planfase tot realisatie

Onze ervaren ecologen onderzoeken de flora & fauna in het gebied, vragen een Omgevingsvergunning aan en stellen een passend natuurontwikkelplan op. Hierin beschrijven wij de huidige natuurkwaliteit, natuurverbeterpunten, herstelmaatregelen en het behoud of uitbreiding van inheemse flora en fauna. Ook geven wij gedegen advies over aanwezige beschermde natuurwaarden, begeleiden benodigde werkzaamheden in een praktisch werkprotocol en verzorgen natuurbeheer. Zo zijn wij de verbinding tussen planfase en realisatie.

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn teamleider ecologie
bottom of page