top of page
soortenmanagementplan SMP

Soortenmanagementplan

Een soortenmanagementplan (SMP) is een uitgebreid ecologisch onderzoek per gebied of gemeente. Dit maakt een ecologisch onderzoek per activiteit overbodig. In het hele SMP-traject is Equipe Adviseurs uw partner

Expertise Ecologie.png

Een soortenmanagementplan als uitkomst

Wilt u als gemeente, projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie verbouwen of verduurzamen in de bebouwde omgeving? Dan moet u onder de Omgevingswet voor ieder afzonderlijk project een ecologisch onderzoek uitvoeren. Uw activiteit mag pas starten als blijkt dat er geen negatief effect is op beschermde flora en fauna.

Omdat beschermde soorten als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen vaak nestelen in gebouwen, heeft u meestal meerdere Omgevingsvergunningen flora & fauna-activiteit nodig. Dit is een tijdrovend en inefficiënt proces. Ook weten gemeentelijke inwoners vaak beperkt van deze verplichtingen. Veel woningen worden daarom nu verduurzaamd zonder soortbeschermingsmaatregelen. Een soortenmanagementplan biedt hierin uitkomst.

soortenmanagementplan

Een gemeente- en gebiedsbrede oplossing

In plaats van één project, kunnen we voor gemeenten of woningbouwcorporaties een ecologisch onderzoek uitvoeren in een groot stedelijk gebied. Bevindingen leggen we vast in een soortenmanagementplan. Hierin staat omschreven hoe men moet omgaan met specifieke beschermde soorten. Met een soortenmanagementplan vragen we vervolgens een Gebiedsgerichte Omgevingsvergunning (GGO) aan.

Het naleven van een soortenmanagementplan beschermt en versterkt de natuurwaarde en biodiversiteit van een groot gebied. Daarnaast zorgt een SMP voor een grote tijdsbesparing tegen lagere cumulatieve kosten. Een ecologisch onderzoek en een Omgevingsvergunning voor de onderzochte soorten op individuele locaties is hierna namelijk onnodig. Tot slot vervalt de reguliere proceduretijd. Zo kunnen woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren sneller (ver)bouwen of verduurzamen binnen de SMP-maatregelen en creëren we samen evenwicht tussen mens en milieu.

Een soortenmanagementplan opstellen duurt één tot twee jaar (gebiedsafhankelijk), is vijf of tien jaar geldig en vereist een gebiedsgericht onderzoek van de gehele gemeente of woningbestand van een woningbouwcorporatie. Subsidies voor een soortenmanagementplan zijn provinciaal geregeld. Ook de SPUK-subsidieregeling kan worden aangesproken.

Samen een kop koffie drinken?
Annemijn de Groot.png
Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Onze aanpak

De ervaren ecologen van Equipe Adviseurs starten een soortenmanagementplan met een gebiedsgerichte quickscan. Dit bestaat uit een literatuurstudie en een gemeente- en gebiedsbreed verkennend veldonderzoek. Conform geldende SMP-beleidsdocumenten voeren wij nader onderzoek uit naar de beschermde SMP-soorten en stellen wij het soortenmanagementplan op. Ook verzorgen wij de aanvraag voor de Gebiedsgerichte Omgevingsvergunning.

Goede communicatie met alle betrokken partijen is hierin cruciaal. In dit hele proces werken met een vast aanspreekpunt en bewaken we de seizoensgebonden planning. We communiceren doorlopend met opdrachtgever en bevoegd gezag in projectteams. Als de Gebiedsgerichte Omgevingsvergunning is verleend, stellen we een publieke SMP op. Hierin staan de maatregelen duidelijk en praktisch beschreven. Dit presenteren we aan o.a. bewoners, VvE’s, woningcorporaties, ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers en isolatiebedrijven.

Soortenmanagementplan Equipe Adviseurs.webp

Onze ervaring met SMP

Momenteel voeren wij de SMP uit als onderdeel van onze aanbesteding voor Gemeente Zandvoort. Hierin voeren we een gebiedsgericht ecologisch onderzoek uit en stellen we een soortenmanagementplan op voor de gebouwbewonende beschermde soorten. Ook verzorgen we aanvraag van de Gebiedsgerichte Omgevingsvergunning en stellen we een monitoringsplan op. In projectteams werken wij nauw samen met de gemeente, bewoners en het bevoegd gezag.

Daarnaast werken we met de SMP’s van gemeenten als Amersfoort en Tilburg. Ook adviseren en begeleiden we opdrachtgevers in de SMP-systematiek. Deze ervaring zetten we graag in voor uw situatie. Equipe Adviseurs is uw partner in gebiedsbrede onderzoeken en het opstellen van een praktisch, duidelijk soortenmanagementplan. Wilt u weten of een soortenmanagementplan de juiste keuze voor uw vraagstuk is, of wilt u een SMP laten opstellen? Neem dan contact op met onze experts!

deel0Helemaal.jpg
Soortenmanagementplan nodig?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page