top of page
DSC_0324_edited.jpg

Broedvogelcontrole

Het is bij wet verboden om broedende vogels te storen. De ecologen van Equipe Adviseurs onderzoeken de aanwezigheid van broedvogels. Bij aanwezigheid hiervan adviseren wij u over de te nemen stappen.

Expertise Ecologie.png

Wat houdt een broedvogelcontrole in?

Voor broedende vogels kunnen alle bouw- of onderhoudswerkzaamheden verstorend zijn, of dit nu gaat om de bouw van gebouwen of om het snoeien van bomen. In Nederland is het bij wet verboden om opzettelijk vogels en hun nesten te verstoren of te vernielen. Is uw terrein geschikt voor broedvogels én vinden uw werkzaamheden binnen het broedseizoen plaats, grofweg tussen 15 maart en 15 juli? Dan moet er kort vóór de werkzaamheden een broedvogelcontrole worden uitgevoerd.

Waarom een broedvogelcontrole belangrijk is

Broedende vogels zijn beschermd en mogen niet worden verstoord. Ook een nest dat in gebruik is mag niet worden weggehaald of vernietigd. Als u toch start met werkzaamheden en u heeft een broedgeval op uw terrein dan moeten de projectwerkzaamheden stoppen. Zolang het nest in gebruik is mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd en is uw project vertraagd.

Veranderingen in de Omgevingswet

Waar voorheen ecologisch onderzoek werd gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming, geldt sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet als wettelijk toetsingskader. Hoewel het grootste gedeelte onveranderd blijft, verschilt onder de Omgevingswet ecologisch onderzoek op bepaalde punten. Zo is de specifieke zorgplicht concreter en zijn regels opgesteld over ongewone voorvallen. Echter is het nog steeds verplicht om een ecologisch onderzoek uit te laten voeren naar het effect van uw planvoornemen op beschermde plant- en diersoorten of natuurgebieden (Natura 2000-gebied) en dus of een Omgevingsvergunning benodigd is.

Onze oplossing

Een broedvogelcontrole is een onderzoek naar de aanwezigheid van broedende vogels op de projectlocatie. De ecologen van Equipe Adviseurs kunnen aan de hand van de broedvogelcontrole de locatie vrijgeven als er geen sprake is van broedgevallen. Zijn er wel broedgevallen? Dan schetsen wij voor u de mogelijke scenario’s en adviseren wij u om passende vervolgstappen te nemen.

deel0Helemaal.jpg
Broedvogelcontrole nodig?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page