top of page
BREEAM-NL Landgebruik en ecologie

BREEAM-NL
Landgebruik en Ecologie

Om een BREAAM-certificaat te behalen, dienen op verschillende onderdelen punten behaald te worden. Equipe Adviseurs draagt specifieke maatregelen aan op gebied van BREEAM Landgebruik en Ecologie en toetst de uitgevoerde maatregelen.

Expertise Ecologie.png

Wat is BREEAM-NL?

Het internationaal ontwikkelde keurmerk BREEAM-NL is dé manier voor ontwikkelaars, instellingen, gebouweigenaren en organisaties om de duurzaamheid van een gebouw, gebied en project aan te tonen. Afhankelijk van de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen en met een bepaald aantal punten kunnen verschillende niveaus van BREEAM-certificering behaald worden. Met BREEAM-NL wordt de duurzaamheid van een gebouw en haar omgeving op negen onderdelen getoetst. Een van deze onderdelen is Landgebruik & Ecologie.

BREEAM Landgebruik en Ecologie

In BREEAM Landgebruik en Ecologie zijn zes punten te behalen. Het zwaartepunt ligt op het behoud en verbeteren van de biodiversiteit en ecologische waarde. Het identificeren en beschermen van lokale en regionale flora en fauna is hierbij belangrijk. Daarnaast is er aandacht voor langjarig natuurbeheer via het opstellen van een ecologisch beheerplan. Door deze maatregelen te implementeren kan een nieuwbouwproject of renovatieproject voldoen aan de criteria voor BREEAM Landgebruik en Ecologie en daarmee punten behalen voor de BREEAM-certificering.

Elk BREEAM-project is uniek. Dit geeft ruimte om de BREEAM-certificering te behalen binnen de specifieke eisen van het project. Om te zorgen de implementaties ook daadwerkelijk de ecologische waarde verhoogt, is het verplicht om het proces rondom de BREEAM-certificering nauw te overleggen met een erkend ecoloog. Zo kan het BREEAM-certificeringsproces worden aangepast aan het project en wordt de duurzaamheidsprestatie verbeterd.

BREEAM-NL

Vleermuiskasten ophangen is één van de mogelijkheden

Een kop koffie drinken met een erkend BREEAM ecoloog?
Adviseur BREEAM-NL

Wendela Tarbuck

Adviseur Ecologie

Advies en toetsing door onze BREEAM-erkende ecologen

Equipe Adviseurs heeft erkende ecologen in dienst die volgens de BREEAM-NL bekwaam zijn. Wij stellen met een literatuurstudie en een veldbezoek de natuurwaarden en de natuur- en landschapswetgeving van de ontwikkellocatie vast. Vervolgens bepalen wij het effect van de voorgenomen ruimtelijke ingreep op basis van deze natuurwaarden. Dit geeft richting aan de maatregelen die nodig zijn om de natuurwaarden te beschermen. De maatregelen die wij aandragen om de punten te behalen selecteren wij op basis van haalbaarheid.

BREEAM advies

Equipe Adviseurs heeft al meerdere opdrachtgevers ondersteund voor BREEAM Landgebruik en Ecologie. Zo hebben wij recentelijk de natuurrapportages verzorgd voor de realisatie van een vrieshuis in Dordrecht, en hebben wij voor een distributiecentrum in Beuningen de natuurrapportages voor de onderdelen BREEAM-NL LE 02, LE 04 en LE05 verzorgd.    

Na de selectie van maatregelen in de eerste ronden, kan in de tweede fase een meerjarenbeheerplan worden vastgelegd voor het behalen van de bijbehorende punten. De erkende ecologen van Equipe Adviseurs kunnen dit meerjarenbeheerplan voor u verzorgen, zodat u deze punten kunt verzilveren. Zo kan ook voor de lange termijn een evenwicht worden gecreëerd voor mens en milieu!

deel0Helemaal.jpg

Advies of begeleiding nodig met BREAAM?

Wendela Tarbuck

Adviseur Ecologie

adviseur ecologie
bottom of page