top of page
Prognose geluid en trillingen.jpg

Prognose geluid & trillingen

Door de te verwachten geluid- en trillingsniveaus te berekenen en prognosticeren kunnen overlast, en vertraging van uw project door schadeclaims voorkomen worden.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Voorafgaand het verwachte geluids- en trillingsniveau weten

Bij een ruimtelijke ingreep worden geluid- en trillingen geproduceerd. Voorafgaand aan het bouwproject is het verstandig om te weten wat de verwachte geluidsbelasting en trillingsniveau is op de omgeving van het bouwproject. Zo kan worden voorkomen dat dit in de praktijk hoger is dan gedacht, wat zorgt voor een lagere kans op overlast en vertraging.


De normering van de maximaal toegestane geluid- en trillingsniveaus zijn vastgelegd in diverse wet- & regelgeving en kan per pand of bestemming anders zijn.  

Hoe werkt een prognose geluid & trillingen?

Voor het prognosticeren van te verwachten geluidniveaus wordt een 3D-geluidmodel opgesteld met gespecialiseerde software. Hierin wordt gedetailleerd de omgeving opgebouwd en worden de te hanteren geluidbronnen geplaatst. Op basis van berekeningen worden te verwachten geluidsniveaus berekend op toetspunten in de omgeving.

Voor de prognose van trillingen wordt een gedetailleerde omgevingsscan uitgevoerd die inzicht geeft in de bouwkundige staat van omliggende panden en kritische locaties in kaart brengt. Op basis van deze prognoses kan bijvoorbeeld een gericht en doeltreffend monitoringsplan worden opgesteld. Equipe Adviseurs helpt u hierin graag door oplossingen aan te dragen, zodat het verwachte geluids- en trillingsniveau daalt en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan worden voldaan.

Samen een kop koffie drinken?

Philip de Vries.png
Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Onze expertise

Equipe Adviseurs heeft de kennis, software en apparatuur in huis om een geluidsprognose en/of een trillingsprognose uit te voeren. Wilt u weten wat de te verwachte geluids- en trillingsniveaus zijn? De adviseurs van Expertise Omgevingsmonitoring brengen dit graag voor u in kaart en helpen u waar nodig met het reduceren hiervan!

deel0Helemaal.jpg
Het verwachte geluid- & trillingsniveau weten?
Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip de Vries.png
bottom of page