top of page
Reptielenonderzoek en amfibieënonderzoek LQ.webp

Amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen zijn in ons land uiterst kwetsbaar en daarom veelal wettelijk beschermd. Equipe Adviseurs onderzoekt de aanwezigheid op uw (project)locatie en adviseert over passende maatregelen.

Expertise Ecologie.png

De aanwezigheid van amfibieën en reptielen

In Nederland leven diverse beschermde amfibie- en reptielsoorten, voornamelijk in randstedelijke gebieden, polders en hoge zandgronden. Amfibieën zijn afhankelijk van (tijdelijk) water. In de zomer wordt het waterhabitat doorgaans gebruikt als voortplantingsplaats. In de winter zoeken de meeste amfibieën een droge en beschutte plek op het land, waar zij zich ingraven of verstoppen. Dit zorgt voor een amfibieëntrek naar waterrijke gebieden in het paarseizoen. Andere amfibieën overwinteren op de bodem van wateren. Hoewel sommige reptielen ook vochtminnend zijn, zoals de ringslang en levendbarende hagedis, leven reptielen daarentegen voornamelijk in en rondom natuurgebieden, heide, duin- of bosgebied en ruderale terreinen vanwege hun schuwheid. Er is een habitat nodig van zowel beschutting als open plekken om op te warmen in de zon. 

Reptielenonderzoek en amfibieënonderzoek 2 LQ 1.webp

Reptielen- & amfibieënonderzoek

Blijkt uit een quickscan flora & fauna dat amfibieën en reptielen op uw locatie aanwezig kunnen zijn? Dan is nader reptielen- & amfibieënonderzoek benodigd. Dit onderzoek is van belang voor een effectief natuurbeheer, ruimtelijke ontwikkelingen en de monitoring van populatieontwikkeling.

Equipe Adviseurs heeft jarenlange ervaring in reptielen- & amfibieënonderzoek. Conform de geldende onderzoeksprotocollen en kennisdocumenten zetten wij diverse onderzoekmethodes in, zoals het neerleggen van herpetoplaten, veldinventarisaties of de bemonstering van watergangen en poelen middels e-DNA samples of schepnetten. Bij het aantreffen van beschermde amfibieën en reptielen kunnen wij uw project ontzorgen door het aanvragen van een Omgevingsvergunning en het treffen van mitigerende en/of compenserende maatregelen. Ook bij het doen van verspreidingsonderzoek of uitvoeren van soortenmonitoring zijn wij inzetbaar.

deel0Helemaal.jpg
Ecologisch onderzoek nodig voor uw natuurgebied of project?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page