top of page
Ongewervelden onderzoek

Ongewervelden onderzoek

De aanwezigheid van ongewervelden is een goede indicatie van de natuurkwaliteit in een gebied. Equipe Adviseurs geeft u gedegen advies over ongewervelden voor natuurbeheer of ruimtelijke ontwikkeling.

Expertise Ecologie

De aanwezigheid van ongewervelden

Ongewervelde dieren (o.a. insecten zoals vlinders en libellen) zijn van groot belang in de ecologische kwaliteitsaanduiding van gebieden of terreinen. De afwezigheid van ongewervelden betekent een ecologisch arme locatie. Om te bepalen of er sprake is van (beschermde) ongewervelden op uw locatie is nader onderzoek naar ongewervelden is benodigd. Dit is relevant voor natuurbeheer en voor iedere ruimtelijke ingreep, zoals een gebiedsontwikkeling of bomenkap.

Ongewervelden onderzoek

Ongewervelden onderzoek bij Equipe Adviseurs

De ecologen van Equipe Adviseurs hebben jarenlange ervaring in onderzoek naar ongewervelden. Meestal voeren wij eerst een quickscan flora & fauna uit. Blijkt dat uw locatie geschikt is voor beschermde ongewervelden? Conform de geldende protocollen en onderzoeksmethodes onderzoeken wij dan de diverse stadia van beschermde dagvlinders, nachtvlinders, libellen en juffers. Hierin nemen wij het potentiële leefgebied mee om de invloed van het planvoornemen te kunnen inschatten.

Komen er bij uw ruimtelijke ontwikkeling mogelijk beschermde ongewervelden voor? Heeft u een beheerplan nodig om de populatie (beschermde) ongewervelden op uw terrein te behouden of te versterken? Of zoekt u een partner om uw terrein ecologisch te monitoren? Equipe Adviseurs heeft alle kennis en ervaring in huis om de planvorming te verzorgen!

deel0Helemaal.jpg

Ecologisch onderzoek nodig voor uw natuurgebied of project?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn adviseur ecologie
bottom of page