top of page
Project Overzoeks Equipe Adviseurs 2

Omgevings-management

Omgevingsmanagement gaat over het leren begrijpen van de projectomgeving door te communiceren. Equipe Adviseurs werkt met omgevingsmanagers die het als hun missie zien om de omgeving te begrijpen.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Waar omgevingsmanagement over gaat

Omgevingsmanagement gaat over het leren begrijpen van de projectomgeving. En dat kan alleen door veel te communiceren met alle betrokkenen. Een omgevingsmanager zorgt voor de voorlichting van bewoners over de werkzaamheden en onderhoudt contact met de plaatselijke en landelijke overheden. Als er bijvoorbeeld een bushalte tijdelijk niet bereikbaar is, verzorgt de omgevingsmanager het contact met de vervoerder. Ook gaat het managen van de omgeving over het omgaan met verschillende belangen.

Altijd in de buurt

Een omgevingsmanager is iemand die zichtbaar is van het voortraject tot en met de nazorg voor alle partijen. Iemand die een complex project met veel verschillende belangen soepel laat verlopen. Met als doel: een veilige omgeving, draagvlak voor de verandering en het beperken van risico’s voor de omgeving. Die contact houdt met de omgeving en dat overlast van de werkzaamheden wordt beperkt, terwijl er een veilige en betrouwbare omgeving wordt behouden. Die altijd in de buurt is.

Philip de Vries.png
Samen een kop koffie drinken?
Philip de Vries

Adviseur Omgevingsmonitoring​

Onze werkwijze

De omgevingsmanager maakt onderdeel uit van uw team en is van het gehele project op de hoogte. Hierdoor kan hij de stakeholders in de omgeving van uw projectlocatie tijdig informeren en voorzieningen treffen om overlast voor de buurt zoveel als mogelijk te voorkomen. Op deze manier vormt hij de schakel tussen uw project en de omgeving. De experts van Equipe Adviseurs zijn graag voor u deze schakel!

deel0Helemaal.jpg
Een omgevingsmanager inhuren of advies nodig? 
Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip de Vries.png
bottom of page