top of page
Verwachte trillingen en geluid project_edited.jpg

Trillingsmeting

Trillingen kunnen hinderlijk en schadelijk zijn voor de omgeving. Met een trillingsmeting kunnen aannemers, projectontwikkelaars en sloopbedrijven de trillingen laten monitoren die werkzaamheden veroorzaken. Zo wordt schade of hinder bij omliggende gebouwen voorkomen.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Trillingsmeting

Industrie, bouw- en sloopwerkzaamheden met zwaar materieel en bouwverkeer creëren trillingen. Deze trillingen kunnen leiden tot schade(claims) en hinder. Om te bepalen of er schade onstaat is het voor veel industrie en bouw- en infraprojecten benodigd om trillingen te meten met een trillingsonderzoek.

Equipe Adviseurs meet en monitort voor aannemers, projectontwikkelaars en sloopbedrijven de trillingsbelasting rondom de bouw-of slooplocatie en draagt oplossingen aan om trillinghinder te voorkomen, te reguleren of te reduceren. Wij bepalen de bron en de sterkte van de veroorzaakte trillingen. Deze data leggen wij naast SBR-richtlijnen, regelgeving en gewenste resultaten. Wij zijn hiervoor in bezit van BRL 5023: het KOMO-procescertificaat voor trillingen meten en trillingsonderzoek uitvoeren.

Waarom een trillingsmeting?

Equipe Adviseurs monitort continu de trillingen en zorgt direct voor aanpassingen om overschrijding te voorkomen. Een trillingsmeting heeft de volgende voordelen voor u:

Schade(claims) voorkomen of beperken

Door trillingen continu te monitoren kan schade aan omliggende gebouwen worden voorkomen of beperkt.

Projectvertraging door hinder en schade voorkomen

Als uit een trillingsmeting blijkt dat u geen hinder en schade veroorzaakt, zorgt inzicht in trillingen dat projectvertraging kan worden voorkomen.

Geen geschillen met omwonenden

Door vooraf gebouwen in de omgeving op te nemen kan de situatie vooraf en naderhand worden vergeleken. Als projectwerkzaamheden aantoonbaar geen schade hebben veroorzaakt, voorkomt dit geschillen met omwonenden.

Snelle schadeafhandeling

Als er toch sprake is van schade, geeft onze trillingsanalyse een duidelijk beeld van de ontstane gevolgen. Zo is een snelle schadeafhandeling mogelijk.

Trillingsonderzoek spoorweg.jpg
Direct contact?
Philip de Vries.png
Philip de Vries

Adviseur Omgevingsmonitoring​

Trillingen in de praktijk

Trillingen komen op diverse gebieden voor. Wij voeren trillingsmetingen uit in veel diverse situaties.

Bouw

Wij onderzoeken en monitoren ontstane trillingen door bouw- & sloopwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwanden, heien, (bouw)verkeer en zwaar materieel.

Industrie en machines

Industriële werkzaamheden en zware machines kunnen in een gebouw hinder en schade veroorzaken. Wij kunnen het effect op de industriële constructie doorlopend bepalen.

Laboratoria

Labs en onderzoekscentra zijn gevoelig voor trillingen. Equipe Adviseurs bepaalt het (verwachtte) effect op fijnmechanische processen, apparatuur en toepassingen.

Vervoer

Wij prognotiseren en bepalen het effect van (openbaar) vervoer langs wegen, spoor- tramlijnen.

Specifieke vraagstukken

Equipe Adviseurs voert ook trillingsonderzoek uit voor specifieke vraagstukken, zoals onderzoek naar verkeersdrempels en rioleringswerkzaamheden.

Trillingsonderzoek trillingsanalyse_edited_edited_edited.jpg
Ons trillingsonderzoek

Wij voeren onze trillingsmetingen uit volgens de BRL 5023 beoordelingsrichtlijn. Dit houdt in dat Equipe Adviseurs gecertificeerd is en kwalitatief voldoet aan de gestelde norm voor trillingsonderzoeken en -rapportages. Onze trillingsmetingen worden voornamelijk onbemand uitgevoerd. Ook kunnen wij dagrapporten (per e-mail of sms) naar verantwoordelijken sturen. Mocht het gewenst zijn, kunnen wij de trillingsmetingen ook bemand uitvoeren. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf trillingsmeters te huren. Wij helpen u op afstand met het uitlezen van de verzamelde data.

​Neem voor het uitvoeren van een trillingsonderzoek contact op met Philip de Vries, Adviseur Omgevingsmonitoring, via onderstaande contactgegevens. Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

deel0Helemaal.jpg
Schade en hinder voorkomen?
Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip de Vries.png
bottom of page