top of page
Geluidsonderzoek Equipe Adviseurs_edited.png

Monitoring geluid

Werkzaamheden tijdens een ruimtelijke ingreep produceren geluid. Hoeveel dit mag zijn, is vastgelegd in diverse wet- en regelgeving. Het is belangrijk om de geluidbelasting tijdens de werkzaamheden te meten en te beperken.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Waarom geluid monitoren tijdens het project?

Het geluidsniveau tijdens het bouwproject monitoren is belangrijk om klachten te voorkomen van omwonenden of van gebruikers van nabijgelegen gebouwen.

Wanneer tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat de geluidbelasting op de gevels rondom de projectlocaties te hoog is kan hier tijdig op worden ingegrepen. Op basis van dagelijkse monitoring van geluidniveaus en de maximale blootstellingsduur kan tijdig worden aangestuurd op het nemen van maatregelen waarmee de geluidhinder kan worden beperkt.

Hoe de monitoring geluid in zijn werk gaat 

Gedurende het project is het mogelijk om met onbemande apparatuur het geluidsniveau te meten en daggemiddelden te berekenen. Deze data wordt op afstand  uitgelezen en dagelijks  geanalyseerd, zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het maximaal toegestane geluidsniveau overschreden wordt. Dit vermindert voor u de kans op  klachten van omwonenden en mogelijk vertraging van uw project.

Philip de Vries.png
Samen een kop koffie drinken?
Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Voorafgaand het verwachte geluidsniveau weten

Door voorafgaand aan het project onderzoek te laten doen naar het verwachte bouw- of slooplawaai, kunnen de geluidsniveaus in de omgeving in kaart worden gebracht. Wanneer blijkt dat de maximale blootstellingsduur aan te hoge geluidniveaus wordt overschreden? Dan kunnen er nog vóór de start van het project maatregelen genomen worden. Lees hier meer over op onze dienst ‘Prognose geluid en trillingen’.

Onze experts helpen u graag

De experts van Equipe Adviseurs helpen u graag om uw project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij helpen u graag met het prognosticeren en monitoren van de geluidbelasting op de gevels in de omgeving rond uw project.
 
Wilt u de geluidbelasting laten monitoren tijdens uw bouwproject? Of bent u benieuwd hoe wij de omgeving rond uw projectlocatie zo goed mogelijk kunnen opnemen, zowel voor, tijdens als na afloop? Neem dan contact met ons op!

deel0Helemaal.jpg
Uw project laten monitoren?
Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip de Vries.png
bottom of page