top of page
Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een motivering van het besluit om af te wijken van het geldende omgevingsplan. In de ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

In het omgevingsplan bepaalt de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Hierin staat of en waar er binnen de gemeente gebouwd mag worden en hoe een object eruit moet zien. Alle initiatieven die beslag leggen op de ruimte, moeten passen binnen het door de gemeente opgestelde omgevingsplan. Past een bouwinitiatief of een ander project hier niet binnen? Dan is er de mogelijkheid de gemeente te vragen hiervan af te wijken.

Een ruimtelijke onderbouwing is een motivering van het besluit om af te wijken van het omgevingsplan. In principe kan de afwijkingsprocedure voor elk project ingezet worden. In de ruimtelijke onderbouwing moet de initiatiefnemer aantonen dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is en dat sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Omgevingsplan onder de Omgevingswet

Als u wilt bouwen, verbouwen of uitbreiden en uw plan valt niet binnen het omgevingsplan, hebt u de mogelijkheid om een afwijking hiervan aan te vragen bij uw gemeente. Bij de vergunningaanvraag hoort namelijk een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is vastgelegd in de Omgevingswet. Het project heeft de grootste kans van slagen als het bevoegd gezag, wat sinds de komst van de Omgevingswet ook de gemeente is, mee wil werken aan het beoogde initiatief. Equipe Adviseurs onderhoudt goede contacten met gemeentes, waterschappen en Omgevingsdiensten. Dit verhoogt aanzienlijk de kans dat uw initiatief vergund wordt.  

Jens Teammanager Milieu & Ruimte
Samen een kop koffie drinken?

Jens Smits

Teammanager Milieu & Ruimte

Uw ruimtelijke onderbouwing bij Equipe Adviseurs

Equipe Adviseurs heeft zeer veel ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen namens onze opdrachtgevers. In één rapportage aan de gemeente behandelen wij voor u volgens alle relevante stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten. Gaat de gemeente met de ruimtelijke onderbouwing akkoord, dan krijgt u een toestemming voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

 

Klaas Romijn is dankzij zijn jarenlange ervaring in ruimtelijke onderbouwingen een deskundige. Graag zoekt hij met u naar het meest passende traject voor uw plannen.

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Jens Smits

Teammanager Milieu & Ruimte 

Jens Teammanager Milieu & ruimte
bottom of page