top of page
Ruimtelijke onderbouwing Equipe Adviseurs.jpg

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een motivering van het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan. In de ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

In het bestemmingsplan bepaalt de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. In het plan staat of en waar er binnen de gemeente gebouwd mag worden en hoe een object eruit moet zien. Alle initiatieven die beslag leggen op de ruimte, moeten passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past een bouwinitiatief of een ander project niet binnen de regels van het bestemmingsplan, dan is er de mogelijkheid de gemeente te vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Een ruimtelijke onderbouwing is een motivering van het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan. In principe kan de afwijkingsprocedure voor elk project ingezet worden. In de ruimtelijke onderbouwing moet de initiatiefnemer aantonen dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is en dat sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen of uitbreiden en uw plan valt niet binnen het bestemmingsplan, hebt u de mogelijkheid om een omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ aan te vragen bij uw gemeente. Bij de omgevingsvergunningaanvraag hoort een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen. Het project heeft de grootste kans van slagen als het bevoegd gezag voornemens is mee te werken aan het beoogde initiatief. Equipe Adviseurs onderhoudt goede contacten met bevoegde gezagen.

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte

Uw ruimtelijke onderbouwing bij Equipe Adviseurs

Equipe Adviseurs heeft zeer veel ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen namens onze opdrachtgevers. In één rapportage aan de gemeente behandelen wij voor u volgens de voorschriften alle relevante aspecten. In één rapportage aan de gemeente behandelen wij voor u volgens de voorschriften alle relevante stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten. Gaat de gemeente met de ruimtelijke onderbouwing akkoord, dan krijgt u een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

 

Klaas Romijn is dankzij zijn jarenlange ervaring in ruimtelijke onderbouwingen een deskundige. Graag zoekt hij met u naar het meest passende traject voor uw plannen.

deel0Helemaal.jpg
Wij helpen u graag aan een omgevingsvergunning!

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte 

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page