top of page
Huismusonderzoek 3_edited.jpg

Huismusonderzoek

Huismussen zijn bij wet beschermd. Blijkt uit een quickscan flora en fauna dat uw initiatief een negatief effect kan vormen? Dan is een huismusonderzoek benodigd.

Expertise Ecologie.png

De huismus: beschermd onder de Omgevingswet

Huismussen leven en broeden in de bebouwde omgeving. Ze hebben een klein leefgebied en zijn rondom hun nestlocatie afhankelijk van schuilmogelijkheden, drinkwater en zandbaden. Door o.a. de manier van bouwen en een tekort aan groen is echter het aantal huismussen sinds 1980 met 60% afgenomen. Daarom zijn huismussen, hun leefgebied, nesten en rustplaatsen onder de Omgevingswet jaarrond beschermd.

Huismusonderzoek 2.webp

Nader onderzoek huismus

Bij een ruimtelijke ingreep, zoals de aanleg van een woonwijk, nieuwe infrastructuur of de renovatie van een bedrijfspand of woning is vrijwel altijd ecologisch onderzoek nodig. Met een quickscan flora en fauna beoordelen wij of uw projectlocatie geschikt is voor huismussen. Is dit het geval, dan is nader onderzoek nodig om vast te stellen of de huismus ook daadwerkelijk in het projectgebied voorkomt.

Idealiter wordt huismusonderzoek uitgevoerd in april tot half mei, omdat het onderzoeksprotocol dan slechts tweemaal observeren voorschrijft. Omdat het onderzoek slechts wordt uitgevoerd in de broedperiode, is het belangrijk om tijdig een ecologisch onderzoek uit te laten voeren.

Ons onderzoek en advies

Als de geplande werkzaamheden een effect hebben op de huismus, onderzoeken wij de projectlocatie en geven wij passend advies over compenserende en/of mitigerende maatregelen, of verzorgen wij voor u een Omgevingsvergunning flora- & fauna-activiteit. Ook kan een ecologisch werkprotocol worden opgesteld om te zorgen dat uw initiatief en het milieu samengaan. Zo zorgen wij ervoor dat uw initiatief toch door kan gaan.

deel0Helemaal.jpg
Ecologisch onderzoek nodig voor uw natuurgebied of project?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page