top of page
Vleermuisonderzoek spouwmuur LQ.jpg

Vleermuis
onderzoek

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen, ze zijn in ons land streng beschermd. De kans bestaat dat er vleermuizen aanwezig zijn op uw projectlocatie. Is dit het geval, dan mag er geen ruimtelijke ingreep worden gedaan. 

Expertise Ecologie.png

Hoe een vleermuisonderzoek werkt

Vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd van mei tot en met september en in de avond- en nachturen. In deze periode zijn de dieren nachtactief; hierbuiten zijn zij in winterslaap. Dit bekent dat u tijdig dient laten onderzoeken of er vleermuizen op uw projectlocatie aanwezig zijn. Tijdens het vleermuisonderzoek gaan onze ecologen op zoek naar vleermuizen, hun verblijfplaatsen en leefgebied. Voor het onderzoek bezoeken wij uw projectlocatie en maken wij gebruik van onderzoeksapparatuur.

Vleermuizen op uw projectlocatie?

Worden er tijdens het onderzoek geen vleermuizen gevonden? Dan kan uw project doorgaan zonder vertraging. Als dit wel het geval is, adviseren wij welke vervolgstappen nodig zijn. Dit doen wij op basis van het meest recente vleermuisprotocol. Mogelijke vervolgstappen zijn bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning flora- & fauna-activiteit, compensatie (een andere verblijfplaats creëren), mitigatie (maatregelen tijdens de uitvoering/planning van het project) of ecologische begeleiding.

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Hoe eerder, hoe beter

Het is van belang om uit te sluiten dat er vleermuizen op de projectlocatie voorkomen. Wanneer in een vroeg stadium van het project al een quickscan flora en fauna en vleermuisonderzoek uitgevoerd wordt, kan er namelijk nog gehandeld worden als de aanwezigheid van vleermuizen blijkt. Het vervolgproces na het aantreffen van vleermuizen is namelijk een relatief lang traject. Wij adviseren dan ook om minstens twee jaar voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te starten met een verkennend onderzoek.

Onze expertise

Wilt u weten of er vleermuizen op uw projectlocatie aanwezig zijn? De ecologen van Equipe Adviseurs hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren vleermuisonderzoek en voeren dit graag voor u uit!

deel0Helemaal.jpg
Vleermuisonderzoek nodig?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page