top of page
Zoogdieronderzoek

Zoogdieronderzoek

Wilt u een ruimtelijke ingreep doen? Dan kan zoogdieronderzoek benodigd zijn. Onze adviseurs Ecologie onderzoeken dit graag voor u.

Expertise Ecologie.png

Zoogdieren: beschermd onder de Omgevingswet

Veel zoogdieren zijn beschermd onder de huidige Omgevingswet. Dit gaat met name over grondgebonden zoogdieren zoals muizen, bevers, marterachtigen (boom- en steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, otter en das) of groot wild (edelhert, ree en wild zwijn). Deze zoogdieren maken veel gebruik van opgaande vegetatie of ecologische verbindingszones in randstedelijke omgeving, kleinschalig cultuurlandschap of bij (stads)parken.

Zoogdieronderzoek

Is zoogdieronderzoek benodigd?

Onderzoek naar grondgebonden zoogdieren is vaak benodigd bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij vegetatie wordt verwijderd. Dit gaat bijvoorbeeld over de bouw van woonwijken voor gebiedsontwikkeling, woningrenovatie en de herinrichting van infrastructuur. Naast onderzoek onder de Omgevingswet kan zoogdierenonderzoek worden ingezet voor:

Conform de landelijk en provinciaal geldende protocollen wordt in de meest gunstige periode maart tot oktober onderzoek uitgevoerd naar grondgebonden zoogdieren. Het is daarom verstandig om als initiatiefnemer het onderzoek naar grondgebonden zoogdieren vroegtijdig mee te nemen in de planvorming.

Zoogdieronderzoek bij Equipe Adviseurs

De ecologen van Equipe Adviseurs voeren meestal eerst een quickscan flora & fauna uit. Blijkt dat uw locatie geschikt is voor beschermde zoogdieren? Met de inzet van life traps, wildcamera’s of struikrovers en uitwerpselcontrole wordt dan in kaart gebracht welke diersoorten waar in het plangebied voorkomen. Dit stelt ons in staat om dag- & nachtdieren zonder verstoring te onderzoeken. Door ons onderzoek en advies zorgen wij dat u uw planvoornemen kan ondernemen en tevens de ecologische waarde kan worden behouden.

deel0Helemaal.jpg

Ecologisch onderzoek nodig voor uw natuurgebied of project?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn Ecologie
bottom of page