top of page
Omgevingsvergunning flora en fauna activiteit

Omgevingsvergunning 
flora- en fauna-activiteit (Omgevingswet)

Blijkt uit ecologisch onderzoek dat beschermde flora en fauna op de projectlocatie schade ondervinden? Een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit van de Omgevingswet kan dan worden aangevraagd.

Expertise Ecologie.png

Wat is een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit?

Bij een ruimtelijke ingreep, zoals de aanleg van een woonwijk, een nieuwe weg of de renovatie van een bedrijfspand is altijd ecologisch onderzoek nodig. Als uit dit onderzoek blijkt dat er beschermde flora en fauna aanwezig is en dit schade van de werkzaamheden ondervindt, kan er een Omgevingsvergunning, of te wel een vrijstelling van de Omgevingswet (Ow) aangevraagd worden. Hierdoor kan uw project toch doorgaan, terwijl er ook rekening gehouden met beschermde soorten. Een Omgevingsvergunning is een aanvraag waar een complexe procedure aan voorafgaat.

Hoe gaat een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit in zijn werk?

Wijst ecologisch onderzoek uit dat bepaalde beschermde soorten in of rondom uw project aanwezig zijn? Dan moet er gekeken worden of het mogelijk is om een vergunning aan te vragen en moeten er passende maatregelen getroffen worden. Hierbij kunt u denken aan het aanbieden van nieuwe (vaste) verblijfplaatsen of de activiteiten uitvoeren buiten het kwetsbare seizoen.

Omgevingsvergunning flora en fauna activiteit

De maatregelen dienen vervolgens opgenomen te worden in een activiteitenplan. Hierin moet onderbouwd worden waarom de ingreep geen significante schade aan een soort toebrengt en welk wettelijk belang ten grondslag ligt aan de aanvraag. De documentatie hier rondom dient vervolgens aangeboden te worden aan het bevoegd gezag. Die beoordeeld of er een vergunning verleend kan worden. De procedure/behandeltermijn voor de Omgevingsvergunning is bij een korte procedure maximaal acht weken en bij een uitgebreide procedure 6 maanden met een eenmalige verlenging van maximaal zes weken.


Is met uw geplande ruimtelijke ingreep (gedeeltelijke) schade aan flora en fauna niet te voorkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvraag Omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning aanvragen

Equipe Adviseurs kan het gehele proces voor u regelen: van ecologisch onderzoek, het aanbevelen/toepassen van passende maatregelen en het aanvragen van een Omgevingsvergunning conform de Omgevingswet tot alle bijbehorende documenten en rapportages. Wij hebben voor onze klanten al vele malen met succes vergunningen kunnen aanvragen. Wij helpen u hier graag mee!

deel0Helemaal.jpg

Begeleiding nodig met uw aanvraag Omgevingsvergunning?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn teamleider ecologie
bottom of page