top of page
Expertise Ecologie.jpg

​Quickscan
flora en fauna

Met een quickscan flora en fauna is snel te zien of u te maken krijgt met beschermde planten en dieren of beschermde natuurgebieden rondom uw projectlocatie, en dus of nader ecologisch onderzoek nodig is.

Expertise Ecologie.png

Wanneer een quickscan flora en fauna?

Wanneer u binnen uw project een ruimtelijke ingreep moet uitvoeren, is een ecologisch onderzoek of een flora en fauna onderzoek volgens de Wet natuurbescherming verplicht. Om vooraf niet voor onvoorziene situaties te staan, is het verstandig om eerst een quickscan flora en fauna uit te voeren.

Een quickscan betekent dat de omgeving van de projectlocatie gescand wordt. Een quickscan is een vorm van een ecologisch onderzoek. Om vertraging van uw project te voorkomen adviseren wij u om altijd tijdig een quickscan te laten uitvoeren. Hierdoor komt u niet voor onverwachte situaties te staan. Ecologisch onderzoek kan een lang en intensief traject zijn.

Hoe een quickscan in zijn werk gaat

Wanneer u een quickscan flora en fauna uit laat voeren, voeren de ecologen van Equipe Adviseurs een kort onderzoek naar de aanwezige beschermde flora en fauna soorten. De resultaten worden verwerkt in een rapportage. Hierin beschrijven wij welke soorten flora en fauna in het gebied voor kunnen komen, welke effecten de ruimtelijke plannen hebben op de (potentieel) aanwezige soorten en of met de ruimtelijke ingreep de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Voorkom vertraging van uw project

Met de quickscan flora en fauna wordt het gebied rondom uw ruimtelijke ingreep onderzocht. Uw project kan starten als blijkt dat er geen beschermde flora en fauna aanwezig zijn. Wanneer die wel aanwezig zijn, moet er actie ondernomen worden voordat uw project mag starten. Tot die tijd is uw project vertraagd en mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Een quickscan flora en fauna bij Equipe Adviseurs

Blijkt uit de quickscan dat uw plannen geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied? Dan zijn er ecologisch gezien geen beperkingen voor het project. Blijkt dat uw plannen (mogelijke) schadelijke gevolgen zullen hebben? In dit geval helpt Equipe adviseurs u door te onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Vaak zal nader ecologisch onderzoek nodig zijn.

Equipe adviseurs heeft een team van gespecialiseerde ecologen in dienst die gekwalificeerd zijn om ecologisch onderzoek uit te voeren. Heeft u een quickscan flora en fauna nodig voor uw project of heeft u een ander ecologisch vraagstuk? Neem dan contact met ons op!

deel0Helemaal.jpg
Quickscan flora en fauna nodig?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page