top of page
DSC_0388.JPG

Passende beoordeling
en voortoets

Een passende beoordeling en/of een voortoets is een onderzoek naar de mogelijk 'significante'' negatieve effecten die een project heeft op een Natura 2000-gebied. 

Expertise Ecologie.png

Passende beoordeling en voortoets

Een ruimtelijke ingreep mag geen ‘significant' negatief effect hebben op een Natura 2000-gebied volgens de Wet natuurbescherming. Voordat er een vergunning aangevraagd kan worden moet aangetoond zijn dat dit niet het geval is voor uw project. Hier kan een voortoets en/of een passende beoordeling bij helpen.

Wat is een voortoets?

Een voortoets is een onderzoek waarmee wordt beoordeeld of een ruimtelijke ingreep een significant effect heeft op een Natura 2000-gebied. De voortoets schetst drie scenario’s:

  • Uw project heeft geen negatieve invloed op een Natura 2000-gebied. Er is geen vergunning nodig.

  • Uw project heeft mogelijk negatieve invloed, maar is niet ‘significant’. In veel gevallen is geen vergunning nodig.

  • Uw project heeft mogelijk een significant slechte invloed op een Natura 2000-gebied. Er is vervolgonderzoek nodig door middel van een passende beoordeling.

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Passende beoordeling

De passende beoordeling is de vervolgstap op de voortoets. Is er een verwachte slechte invloed op de Natura 2000-gebieden? Dan worden de natuurwaarden, de knelpunten en de verwachte slechte invloed nader beoordeeld. Hiervoor wordt vaak ook veldonderzoek uitgevoerd om de staat van een gebied te beoordelen. Als uit de passende beoordeling blijkt dat het effect geen significant slechte invloed heeft op een Natura 2000-gebied, kan een vergunning worden aangevraagd.

Quickscan flora en fauna.jpg

Blijkt dat uw project wel een ‘significant’ slechte invloed heeft? Dan moeten mitigerende maatregelen worden genomen. Hiermee wordt bedoeld dat negatieve effecten voorkomen of gereduceerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende (verzachtende) maatregelen. Als daarna nog steeds blijkt dat er een ‘significant’ slechte invloed is, kan er een ADC-toets worden uitgevoerd om alsnog een vergunning voor uw project te krijgen.

ADC-toets

De ADC-toets is een laatste manier om een vergunning aan te kunnen vragen. Een ‘significant’ slechte invloed op een Natura 2000-gebied kan worden gereduceerd door te kijken naar:

  • De A van Alternatieven die zijn overwogen om de slechte invloed van het project te reduceren;

  • De D van Dwingende reden: als het project van een groot openbaar belang is;

  • De C van Compensatie: er zijn voldoende mitigerende maatregelen genomen om de negatief effecten te compenseren.

De passende beoordeling, voortoets en ADC-toets van Equipe Adviseurs

In het uitvoeren van de voortoets en een passende beoordeling kan Equipe Adviseurs u vanaf de start begeleiden. Zijn er mitigerende maatregelen nodig om een vergunning aan te vragen? Of is dat nog niet afdoende en heeft u een ADC-toets nodig? De gespecialiseerde ecologen van Equipe Adviseurs begeleiden het traject en helpen u bij de vergunningaanvraag!

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page