top of page
Vissen en weekdieren onderzoek

Vissen en weekdieren onderzoek

Beheerders of initiatiefnemers dienen vanuit de Omgevingswet zorg te dragen voor aanwezige vissen en weekdieren. Hiervoor is het in kaart brengen en onderhouden van aanwezige soorten benodigd.

Expertise Ecologie.png

De aanwezigheid van vissen en weekdieren

Vissen vervullen een essentiële rol in een ecosysteem, omdat ze voor evenwicht zorgen en indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. Door de aanleg van stuwen, dammen en het ontpolderen van het landschap neemt de diversiteit aan diersoorten en de vispopulaties af. Daarnaast komen er veel exoten in onze rivieren en watergangen terecht door handel over rivieren. Dit zorgt voor een toenemende druk op de aanwezige soorten.

In Nederland zijn diverse vissoorten wettelijk beschermd. Zo komt de grote modderkruiper voor in verlandende watergangen met een rijke baggerlaag, gedijen beeksoorten in helder stromende beekjes met een grind- en zandbodem en geven rivierminnende soorten de voorkeur aan water met een bodem van kiezel, grind of zand. Ook beschermde weekdieren komen in ons land voor, zoals de platte schijfhoren in rivier- & laagveengebieden.

Nader vissenonderzoek

Nader onderzoek door verplichte zorgplicht 

Wilt u een ruimtelijke ingreep doen om watergangen of poelen te onderhouden, te wijzigen of te dempen? Vanuit de Omgevingswet heeft u als beheerder of initiatiefnemer een zorgplicht voor vissen en weekdieren. Dit betekent dat nader onderzoek nodig is als uit een quickscan flora en fauna blijkt dat de geplande activiteit een negatief effect kan hebben op aanwezige vissen en weekdieren.

Indien u een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit moet aanvragen, is vaak ook ecologische begeleiding verplicht. Ook kunt u een ecologisch werkprotocol op laten stellen, zodat werkzaamheden aan watergang of poel op een correcte manier worden uitgevoerd. In dit gehele proces is Equipe Adviseurs uw partner. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met weekdieren- en vissenonderzoek. Wij inventariseren uw locatie en verzorgen graag de monitoring en beheer van uw (natuur)terrein.

deel0Helemaal.jpg

Ecologisch onderzoek nodig voor uw natuurgebied of project?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn teammanager ecologie
bottom of page