top of page
Bouwkundige opname

Bouwkundige opname

Een project zonder schade aan de omgeving uitvoeren is vaak een uitdaging. Equipe Adviseurs neemt de bouwkundige staat van de omgeving op en kan dit tijdens uw project monitoren om zo schade en hinder te voorkomen.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Als opdrachtgever, aannemer of projectleider wil je een soepel lopend project. Hierbij is van belang dat de omgeving zo min mogelijk hinder en schade ervaart. Want als opdrachtgever of aannemer bent u verantwoordelijk voor veroorzaakte schade aan bijvoorbeeld woningen door bouwwerkzaamheden. Het is uw verantwoordelijkheid om de bouwschade te controleren en te monitoren. Hier kan een bouwkundige opname bij helpen.

Bouwkundige opname als bewijs bij schade

Met een bouwkundige opname worden gebouwen in de omgeving van een project vastgelegd. Schade zorgt namelijk niet alleen voor directe kosten, maar vaak ook voor indirecte kosten in de vorm van vertraging door claims en procedures. Een bouwkundige opname kan onterechte schadeclaims voorkomen door een document te laten opstellen van de bouwkundige staat voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Als uw werkzaamheden schade hebben veroorzaakt, kan een bouwkundige vooropname zorgen voor een soepel proces, waardoor de kans kleiner is dat uw project vertraging oploopt.

Een bouwkundige vooropname

Met een bouwkundige nulmeting of bouwkundige vooropname wordt de staat van een gebouw vooraf vastgelegd. Hierbij wordt, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, over het algemeen zowel de binnen- als buitenzijde van een pand geïnspecteerd en vastgelegd. Voorafgaand aan de opname wordt de opnamecontour vastgesteld op basis van een trillingsprognose of plan van aanpak.

Equipe Adviseurs is gecertificeerd voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen conform de BRL 5024 en heeft inmiddels vele jaren ervaring in het uitvoeren van de bouwkundige opnames.

Bouwkundige vooropname

Voor het uitvoeren van de bouwkundige opnames maken wij gebruik van een zelf ontwikkeld opnamesysteem, uitgerust met afspraken tool en online opnamedossier voor zowel de opdrachtgever als de eigenaar van een woning of pand.

Philip Adviseur Omgevingsmonitoring
Samen een kop koffie drinken?

Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Bouwkundige tussen- en naopname

Een tussenopname wordt geadviseerd wanneer  bij een project meerdere partijen betrokken zijn. Aan het einde van een projectfase en vóór de start van een nieuwe fase kan er vastgesteld worden wie eventuele schadegevallen heeft veroorzaakt. Na afronding van een project wordt een bouwkundige na-opname uitgevoerd en vergeleken met de eerdere bouwkundige opname. De resultaten worden met elkaar vergeleken en in een bouwkundig opnamerapport vastgelegd. 

 

Een bouwkundige na-opname sluit uw project af en voorkomt discussies over ontstane schade na afronding van uw project.

Hoe een bouwkundige opname in zijn werk gaat

De eigenaren van de op te nemen panden worden met behulp van ons opnamesysteem op de hoogte gebracht van de bouwkundige opname. Zij kunnen zelf online een afspraak voor de bouwkundige opname maken op een voor hen geschikt moment. Tijdens de opname wordt  vervolgens een fotorapportage gemaakt van de zwakke plekken en de aanwezige schades en scheuren in de constructie. De opdrachtgever krijgt van alle gebouwen een rapport. Ook de eigenaar van het gebouw ontvangt de rapportage.


U kunt bij Equipe Adviseurs terecht voor het hele traject, omdat wij zowel gecertificeerd zijn voor bouwkundige opnamen. Wij zijn ook gecertificeerd voor het uitvoeren van trillingsmetingen en hebben daarnaast specialisten in dienst die prognoses en monitoringsplannen kunnen opstellen.

deel0Helemaal.jpg

Uw project laten monitoren?

Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip de Vries
bottom of page