top of page

Geluidsmeting & onderzoek

Equipe Adviseurs voert geluidsmetingen, geluidsonderzoek en berekeningen uit voor bedrijven, VVE's en overheden. U kunt bij ons terecht voor al uw geluidvragen. Wij onderzoeken of het geluidniveau voldoet aan wetgeving en geven advies in een duidelijk rapport.

Voor bedrijven, VVE's en overheden

Offerte binnen één dag

Ruim 20 jaar ervaring

Uw complete vergunningsaanvraag ontzorgd

Altijd een kantoor bij u in de buurt

Voor welke geluidsmetingen kunt u bij ons terecht?

U kunt bij Equipe Adviseur terecht voor al uw geluidvragen voor uw bedrijf. Of het nu gaat om een verkeerslawaai onderzoek, industrielawaai of zelfs het monitoren van het geluidsniveau tijdens uw bouwproject. Een overzicht van de geluidsmetingen en geluidsonderzoeken die wij kunnen uitvoeren:

Lucht en contactgeluid

Wij voeren lucht- en contactgeluidsmetingen uit om te kunnen toetsen of een situatie voldoet aan de geluidseisen voor gebouwen. De geluidsmeting wordt uitgevoerd conform NEN 5077, waarin wordt aangegeven hoe er gemeten en gerekend dient te worden. De eisen voor geluidswering staan vermeld in het Bouwbesluit of Activiteitenbesluit. 

geluidsmeting luchtgeluid contactgeluid_edited.jpg

Monitoring van geluid

geluidsmeting bouwproject 1.jpg

Gedurende een bouwproject is het mogelijk om met onbemande apparatuur het geluidsniveau te meten. Deze data kunnen wij op afstand uitlezen en dagelijks analyseren, zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het maximaal toegestane geluidsniveau wordt overschreden. Dit vermindert uw kans op klachten van omwonenden en mogelijk vertraging van uw project.

Geluid in gebouwen

Bent u als VvE beheerder of woningbouwvereniging in een geschil met verschillende bewoners in een gebouw of appartementencomplex? Wij kunnen een onafhankelijke geluidsmeting en onderzoek voor u uitvoeren, toetsen aan de geldende normen en aanbevelingen doen om de geluidsoverlast op te lossen. 

Buren lawaai geluidsonderzoek.jpg

Industrielawaai en Bedrijven

Geluidsmeting Industrie lawaai.jpg

Industriële bedrijfsactiviteiten kunnen veel geluid produceren; of dit nu gaat om machines, transport of werkzaamheden. De maximale geluidsbelasting op de omgeving is vastgelegd in verschillende wettelijke regelingen. Daarnaast dient u als bedrijf te voldoen aan de ARBO wetgeving m.b.t. maximale blootstelling aan geluid van werknemers.

Wegverkeerslawaai

Wilt u een project realiseren dichtbij een weg of spoor, dan heeft u te maken met de Wet Geluidhinder. Ook kan uit een quickscan blijken dat er een nader geluidsonderzoek gedaan moet worden naar het verkeersgeluid. Wordt er niet voldaan aan de wetgeving? Dan adviseren wij over geluidwerende maatregelen om te zorgen dat uw project kan doorgaan.

Geluidmeting verkeer 1.jpg

Installatiegeluid

Installatiegeluid advies.jpg

Wilt u een geluidsmeting of onderzoek uit laten voeren naar binnen of buiten opgestelde installaties in of om uw gebouw? Dan kunnen wij dit voor u uitvoeren. Denk hierbij aan een buitenuinit van een aircosysteem, warmptepomp of een luchtbehandelingskast. 

Horecalawaai

Het geluid van een horeca onderneming moet in de directe omgeving aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Hierbij moet gedacht worden aan muziekgeluid maar ook aan geluid veroorzaakt op terrassen. Bent u gebouweigenaar of eigenaar van horeca? Wij meten en adviseren hoe het wettelijke niveau behaald kan worden. 

Horeca lawaai geluidsmeting.jpg
Philip de Vries.png
Direct contact met ons?
Philip de Vries

Adviseur Geluid​

Wij helpen u graag met uw vraagstuk

Neem om uw specifieke situatie voor uw bedrijf toe te lichten telefonisch of via e-mail contact op met Philip de Vries, onze Adviseur Geluid. Hij kan dan exact aangeven welk onderzoek of welke geluidsmeting wij voor u kunnen uitvoeren om uw geluidsprobleem op te lossen.  Wilt u een geluidsmeting of een geluidsonderzoek uit laten voeren? Heeft u advies nodig over bepaalde geluidsnormen of aanvraag van een vergunning?

 

Ons team helpt u graag!

Binnen één dag een offerte voor uw bedrijf?
Bestanden uploaden

Meerdere bestanden versturen? Stuur deze direct naar contact@equipe-adviseurs.nl.

Een groot bestand toegevoegd? Dan vragen wij u vriendelijk een moment te wachten tot u wordt doorgestuurd.

deel0Helemaal.jpg
Direct contact?
Philip de Vries

Adviseur Geluid

bottom of page