top of page
Geluidsonderzoek Equipe Adviseurs_edited.png

Geluidsmeting en onderzoek

Equipe Adviseurs voert landelijk geluidsmetingen, geluidsonderzoeken  en berekeningen uit voor bedrijven, overheid en particulieren. Bij ons kunt u terecht voor al uw geluidvragen. Wij onderzoeken of alles voldoet aan de geldende normen en  beschrijven dit in een duidelijk rapport.

Geluidsmeting en onderzoek in o.a. regio:

Den Haag - Amsterdam - Rotterdam - Utrecht - Breda - Den Bosch

 

We hebben altijd een kantoor bij u in de buurt!

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Voor welke geluidsmetingen kunt u bij ons terecht?

Bij ons kunt u terecht voor al uw geluidvragen. Of het nou gaat om overlast van de buren, een verkeerslawaai onderzoek, industrielawaai of zelfs het monitoren van het geluidsniveau tijdens uw bouwproject. Onderstaand vindt u een overzicht van de geluidsmetingen en geluidsonderzoeken die wij kunnen uitvoeren:

Lucht en contactgeluid 

Wij voeren lucht- en contactgeluidsmetingen uit om te kunnen toetsen of een situatie voldoet aan de geluidseisen voor gebouwen. De geluidsmeting wordt uitgevoerd conform NEN 5077, waarin wordt aangegeven hoe er gemeten en gerekend dient te worden. De eisen voor geluidswering staan vermeld in het Bouwbesluit of Activiteitenbesluit. 

Monitoring van geluid

Gedurende een bouwproject is het mogelijk om met onbemande apparatuur het geluidsniveau te meten en daggemiddelden te berekenen. Deze data kunnen wij op afstand  uitlezen en dagelijks analyseren, zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het maximaal toegestane geluidsniveau overschreden wordt. Dit vermindert voor u de kans op  klachten van omwonenden en mogelijk vertraging van uw project.

Buren lawaai

Heeft u last van het geluid van uw buren, bent u als VvE beheerder of woningbouwvereniging in een geschil met verschillende bewoners in een gebouw of appartementencomlex? Wij kunnen een onafhankelijke geluidsmeting en onderzoek voor u uitvoeren, toetsen aan de geldende normen en aanbevelingen doen om de geluidsoverlast op te lossen. 

Industrielawaai en Bedrijven

Industriële bedrijfsactiviteiten kunnen veel geluid produceren; of dit nou gaat om machines, transport of werkzaamheden. De maximale geluidsbelasting op de omgeving is vastgelegd in verschillende wettelijke regelingen. Daarnaast dient u als bedrijf te voldoen aan de ARBO wetgeving m.b.t. maximale blootstelling aan geluid van werknemers.

Wegverkeerslawaai

Wilt u een project realiseren dichtbij een weg of spoor, dan heeft u te maken met de Wet Geluidhinder. Ook kan uit een quickscan blijken dat er een nader geluidsonderzoek gedaan moet worden naar het verkeersgeluid.

Installatiegeluid

Wilt u een geluidsmeting of onderzoek uit laten voeren naar binnen of buiten opgestelde installaties in of om een gebouw? Dan kunnen wij dit voor u uitvoeren. Denk hierbij aan een buitenuinit van een aircosysteem, warmptepomp of een luchtbehandelingskast. 

Horecalawaai

Het geluid van een horeca onderneming moet in de directe omgeving aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Hierbij moet gedacht worden aan muziekgeluid maar ook aan geluid veroorzaakt op terrassen. 

Hoe een geluidsmeting in zijn werk gaat 

Neem om uw specifieke situatie toe te lichten  telefonisch of via e-mail contact op met Philip de Vries, onze Adviseur Geluid. Hij kan dan exact aangeven welk onderzoek of welke geluidsmeting wij voor u kunnen uitvoeren om uw geluidsprobleem op te lossen. Neem via onderstaande contactgegevens contact op en vraag direct een offerte aan.

Samen een kop koffie drinken?

Philip de Vries

Adviseur Geluid​

Ons team helpt u graag!

De experts van Equipe Adviseurs helpen u graag verder. Wilt u een geluidsmeting of een geluidsonderzoek uit laten voeren? Heeft u advies nodig over bepaalde geluidsnormen of aanvraag van een vergunning?

 

 Neem dan contact met ons op!

deel0Helemaal.jpg
Geluidsmeting nodig?

Philip de Vries

Adviseur Geluid

bottom of page