top of page
Lucht-  en contactgeluid

Luchtgeluid, contactgeluid en installatiegeluid

Geluid kan doorgegeven worden in gebouwen, via de lucht of de constructie. Equipe Adviseurs onderzoekt het luchtgeluid- en contactgeluid en geeft u passend advies.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Luchtgeluid en contactgeluid

Luchtgeluid is geluid dat wordt verplaatst door de lucht, zoals stemgeluid. Contactgeluid is geluid dat door contact (bijv. lopen of dichtslaande deuren) een constructie in trilling brengt. Luchtgeluid en contactgeluid gaan dus beiden om geluid binnen het gebouw dat in een andere ruimte hoorbaar is.

De geldende regelgeving rondom luchtgeluid en contactgeluid is voor nieuwbouw afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte. Bij verbouw wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Na de renovatiewerkzaamheden moet de bouwkwaliteit gelijk of beter zijn ten opzichte van de bestaande situatie. Hierbij is de bestaande situatie de toetswaarde. Equipe Adviseurs zorgt hierin voor het lucht- en contactgeluid berekenen en meten conform NEN-5077. Als de contact of luchtgeluidisolatie te laag is, adviseren wij waar nodig.

Installatiegeluid

Een installatie zoals een warmtepomp, lift, ventilatiesysteem of airco maakt geluid. Dit wordt installatiegeluid genoemd. Als zo’n installatie zorgt voor hoorbaar geluid in een gebouw, kan dit een overschrijding betekenen van de wettelijke norm. Equipe Adviseurs berekent en modelleert de geluidsbelasting en toetst dit aan de wettelijke eisen.

Onze metingen en berekeningen

Bij het luchtgeluidonderzoek wordt de geluidsbelasting aan beide kanten van de ruimte gemeten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ruisbron. Ook wordt de nagalmtijd meegenomen. Bij het contactgeluid meten wordt gebruikgemaakt van een hamerapparaat. In de ontvangstruimte wordt vervolgens het geproduceerde geluidniveau gemeten.

Voor nieuwbouw geven wij in een vroeg stadium inzicht in het verwachte lucht-, contact- en installatiegeluidniveau in een ruimte. Zo is de benodigde contact- & luchtgeluidisolatie te bepalen. Wilt u inzicht in het lucht-, contact- en installatiegeluid van een oud gebouw? Wij leggen de metingen naast de regels die golden tijdens de bouw en bepalen of deze norm wordt overschreden.

Luchtgeluid contactgeluid berekening

Onze oplossing 

De experts van Equipe Adviseurs kunnen een luchtgeluid- en contactgeluidonderzoek uitvoeren met onze specialistische apparatuur. De metingen toetsen wij aan de geldende regelgeving. De resultaten verwerken wij in een leesbaar rapport, zodat u in één oogopslag kunt zien of u voldoet aan de regelgeving. Indien dit niet het geval is, geven wij u advies op maat hoe het contact- & luchtgeluid verminderd kan worden.

deel0Helemaal.jpg
Ronald adviseur bouwfysica

Hoe kunnen wij u helpen?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

bottom of page