top of page
ecologisch onderzoek quickscan flora fauna.jpg

Ecologisch onderzoek 200 woningen in Heerjansdam

Voordat woningen verduurzaamd kunnen worden, is vaak ecologisch onderzoek nodig. Equipe Adviseurs verzorgde de benodigde onderzoeken voor 200 woningen in Heerjansdam.

Expertise Ecologie.png

Het project

Om deze 200 woningen in Heerjansdam te verduurzamen worden er diverse maatregelen genomen, zoals het toepassen van natuurlijke ventilatie, het vervangen van de tochtwering en spouwmuurisolatie. Deze werkzaamheden vinden plaats in de leefomgeving van diverse beschermde gebouwbewonende diersoorten. Om te bepalen of de werkzaamheden een negatief effect hebben op deze diersoorten is ecologisch onderzoek nodig. 

De werkzaamheden

Om snel te kunnen bepalen of de projectwerkzaamheden de Omgevingswet overtreden is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Hiermee wordt het verwachte effect op beschermde soorten ingeschat. Een dergelijke quickscan flora en fauna is verplicht bij het aanvragen van een ruimtelijke ontwikkeling.

Ecologisch Werkprotocol.jpeg

Uit dit onderzoek bleek dat welke woningen geschikte verblijfplaatsen zijn voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Voor een aantal woningen zijn geen vervolgstappen nodig, terwijl voor andere woningen volgend seizoen nader onderzoek wordt uitgevoerd of een ecologisch werkprotocol wordt opgesteld. Dit is een richtlijn waarin per locatie wordt aangegeven hoe, wanneer en in welke hoedanigheid de projectwerkzaamheden door kunnen gaan. 

Onze bijdrage

Vanwege dit maatwerk was het mogelijk om proactief oplossingen te vinden. Deze oplossingen zorgden ervoor dat het project zonder vertraging kon doorgaan, terwijl er volgens de Omgevingswet wordt gehandeld. Zo kon er evenwicht worden gecreëerd tussen mens en milieu.

Een quickscan flora en fauna is verplicht bij een mogelijke overtreding van de Omgevingswet en bij het uitvoeren van een ruimtelijke ingreep. De ervaren ecologen van Equipe Adviseurs kunnen een quickscan en eventueel bijbehorende onderzoeken, werkprotocollen en/of ontheffingsaanvragen voor u verzorgen. 

deel0Helemaal.jpg
Ook een quickscan flora & fauna nodig?
Melindy Dirks

Adviseur Ecologie

Melindy Dirks.png
bottom of page