top of page
natuurinclusief bouwen tilburg.png

Een natuurinclusief bedrijfsterrein in Tilburg

De gemeente Tilburg verlangt dat bouwprojecten natuurinclusief worden gerealiseerd. Equipe Adviseurs verzorgde natuurinclusief advies voor een bedrijfsterrein in Tilburg.

Expertise Ecologie.png

Het project

Omdat de biodiversiteit in stedelijk gebied onder druk staat, wil de gemeente Tilburg meer natuurinclusieve bouwprojecten. Een projectgebied, zoals deze locatie van 8.000 m2 aan de Ringbaan-Oost in Tilburg, dient daarom natuurpunten te behalen. Dit puntensysteem biedt de vrijheid om locatiespecifieke maatregelen toe te passen. Om te bepalen op welke natuurpunten gericht moest worden, was een natuurinclusief onderzoek nodig.

De werkzaamheden

Een eerder door ons uitgevoerde quickscan flora en fauna bood inzicht in de lokale habitat en gaf richting aan de relevante doelsoorten. Aangevuld met een door de gemeente Tilburg opgestelde lijst met gidssoorten gaven wij gericht advies gegeven de natuurinclusieve maatregelen, die wij rankschikten op lage kosten en technische haalbaarheid. 

natuurinclusief bouwen tilburg.png

Omdat de gebouwgevel zal bestaan uit metalen sandwichpanelen en het dak uit zonnenpanelen, had het grootste gedeelte van de natuurpunten betrekking op het aanbrengen van een geveltuin, gevelgroen en de vermindering van lichtuitstraling. Ook bestonden de behalen punten uit het aanbrengen van verblijfplaatsen voor gierzwaluwen, zwarte roodstaarten en vleermuizen. Bovendien waren in de gebouwomgeving diverse bomen, struiken en hagen mogelijk.

Equipe Adviseurs vindt het belangrijk om evenwicht te creëren tussen mens en milieu. Door deze maatregelen is het bedrijfsterrein een waardevolle toevoeging aan de lokale flora en fauna!

​Melindy.

Melindy Dirks.png
Onze bijdrage

Door deze maatregelen kon onze opdrachtgever de natuurinclusiviteit van het bedrijfsterrein aantonen. Equipe Adviseurs ging hierin verder dan uitsluitend een advies. In een grafisch overzicht maakten wij concreet welke flora op welke plek toegepast kan worden. Ook droegen wij de typen verblijfplaatsen aan. Daarnaast stelden wij een beheerplan op, waardoor inzichtelijk is waar tijdens de verzorging en onderhoud aandacht aan moet worden besteed.

De gekwalificeerde ecologen van Equipe Adviseurs geven architecten, projectontwikkelaars, gemeenten en woningbouwcorporaties deskundig natuurinclusief advies. Ook bieden wij begeleiding om de natuurinclusieve maatregelen correct te implementeren. Wilt u meer weten over natuurinclusief bouwen bij Equipe Adviseurs?

deel0Helemaal.jpg
Meer weten over natuurinclusief bouwen?
Melindy Dirks

Adviseur Ecologie

Melindy Dirks.png
bottom of page