top of page
Geluidmeting verkeer Rotterdam

Geluidsonderzoek 12.000 woningen voor de DCMR

Bij ca. 12.000 woningen in het Rijnmondgebied is er door lawaai van wegverkeer een te hoge geluidsbelasting op de gevel. Equipe Adviseurs onderzoekt dit en geeft passend advies per woning.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg
Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Expertise Bouwfysica

Het project

Door een te hoog geluidsniveau is er voor 12.000 woningen in Rotterdam Rijnmond sprake is van een mogelijk ongezond binnenklimaat in de woning. Om het geluidsniveau in de woning beheersbaar te maken, heeft de overheid subsidie beschikbaar gesteld waarmee de gevel kan worden verbeterd; de ‘Saneringsregeling Wegverkeerslawaai’.  Als het geluidsniveau in de verblijfsruimten van de woning meer dan 43 dB bedraagt, komt een woning hiervoor in aanmerking. De komende jaren bezoeken wij een deel van woningen voor de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en begeleiden wij de sanering van het opnemen van de woningen tot het toepassen van de voorgeschreven maatregelen. 

De werkzaamheden

In een vooronderzoek wordt de gevel vanaf de buitenzijde beoordeeld. Als blijkt dat de gevel elementen bevatten met een lage geluidsisolatie, wordt er een opname gemaakt van de gevels per verblijfsruimte. Hierbij worden alle elementen in de gevel geïnventariseerd, zoals de grootte van het raam, de kozijnen, de muur en de ventilatie. Op basis van een uitgebreide berekening kan de geluidwering van de gevel worden bepaald en kan het binnengeluidniveau worden berekend.  


Voor zowel de woningopname als de noodzakelijke berekeningen gebruiken wij ons eigen opnamesysteem. Met behulp van deze tool wordt ook gecommuniceerd met de bewoners en kunnen zij een afspraak plannen op een voor hen geschikt moment. 

Geluidwering gevel Rotterdam

Een additionele, glazen wand is een mogelijkheid om het binnengeluidniveau te verminderen.

Het resultaat

Blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel en het berekende binnengeluidsniveau niet voldoen aan de richtlijnen uit de saneringsregeling? Dan komt de woning in aanmerking voor geluidsisolerende maatregelen in het kader van de subsidieregeling ‘Saneringsregeling Wegverkeerslawaai’. Equipe Adviseurs geeft de DCMR passend advies per woning om een beter binnenklimaat te garanderen. Vervolgens begeleiden wij het traject voor het aanpassen van de woningen.


In dit project zorgt Equipe Adviseurs voor een gezond evenwicht tussen mens en milieu, door een gezonde plek te creëren om te wonen, te leven en te functioneren. Voor ons is dit dan ook echt een droomproject!

Door onze bijdrage in dit project is een groot aantal woningen straks beter geïsoleerd tegen geluid van buiten. Hiermee dragen wij bij aan een gezonder leefklimaat voor een grote groep mensen die in het Rijnmondgebied wonen. 
Philip de Vries

Philip.

Onze expertise op gebied van geluid

Geluidsmeting verkeer

Geluidmeting

verkeer

Geluidsmeting Industrie

industrie &

bedrijven

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen om uw droomproject te realiseren?
Philip de Vries

Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip de Vries Adviseur Omgevingsmonitoring
bottom of page