top of page
Soortenmanagementplan Gemeente Zandvoort

Soortenmanagementplan voor de Gemeente Zandvoort

Voor de gemeente Zandvoort verzorgen wij momenteel een soortenmanagementplan (SMP). Met dit gemeentebrede  ecologische onderzoek kan er eenvoudiger en efficiënter worden verduurzaamd én met bescherming van soorten.

Expertise Ecologie.png

Het project

Voor iedere verbouwing of verduurzaming is nu een afzonderlijk ecologisch onderzoek nodig. Dit proces is erg tijdrovend en inefficiënt. Daarom stelt Equipe Adviseurs een soortenmanagementplan op voor de Gemeente Zandvoort. Hierin voeren we een gemeentebreed ecologisch onderzoek uit en stellen we een SMP op voor de gebouwbewonende (beschermde) soorten. Ook verzorgen we de Gebiedsgerichte Omgevingsvergunning aanvraag en maken we een monitoringsplan. In dit hele traject werken we intensief samen met de Gemeente Zandvoort en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Onze werkwijze

In april 2024 zijn we gestart met een gebiedsgerichte quickscan voor de hele Gemeente Zandvoort. Dit bestaat uit een literatuurstudie en een verkennend veldonderzoek. Zo maken we voor ieder gebouw inzichtelijk of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. Door de resultaten te verwerken in diverse gebiedskaarten, kunnen we gericht nader onderzoek uitvoeren naar de potentieel geschikte gebouwen. Dit doen we conform de provinciale en gemeentelijke SMP-richtlijnen. Omdat voor de Gemeente Zandvoort verduurzaming het hoofddoel is, vormen de gebouwbewonende (beschermde) diersoorten het uitgangspunt. Dit onderzoeken we soortafhankelijk: vogelsoorten overdag en vleermuissoorten in de avond en nacht.

Onze ecologen voeren momenteel de nadere onderzoeken uit. Eind 2024/begin 2025 starten we met het opstellen van het soortenmanagementplan en verzorgen we de vergunningaanvraag. Als deze is verleend, maken we een publieke SMP waarin de maatregelen duidelijk en praktisch worden omschreven.

SMP Zandvoort

Onze bijdrage

Het naleven van een soortenmanagementplan beschermt en versterkt de natuurwaarde en biodiversiteit in de Gemeente Zandvoort. Bewoners, VvE’s, woningcorporaties, projectontwikkelaars en isolatiebedrijven kunnen zo verbouwen of verduurzamen binnen de SMP-maatregelen zonder nader onderzoek naar de SMP-soorten. Dit betekent een grote tijdsbesparing tegen lagere cumulatieve kosten. Omdat wij streven naar evenwicht tussen mens en milieu, is het verzorgen van een SMP voor de Gemeente Zandvoort voor ons dan ook echt een gouden droomproject!

Meer weten over uw (pre-)soortenmanagementplan bij Equipe Adviseurs?

deel0Helemaal.jpg

Meer weten over onze gebiedsbrede SMP-oplossing?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn Teamleider Ecologie
bottom of page