top of page
Brandveiligheidsinspectie

Inspectie brandveiligheid

Equipe Adviseurs onderzoekt hoe brandveilig uw gebouw is en adviseert hoe eventuele gebreken kunnen worden hersteld. Zo kunt u een brandveilig gebouwgebruik waarborgen.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Brandveiligheidsinspectie

Als een gebouw brandveilig gerealiseerd is, betekent dit niet dat een gebouw ook brandveilig blijft. Brandgevaarlijke situaties kunnen ontstaan in oude gebouwen en door afgeronde verbouwingen of renovaties. Door een brandveiligheidsinspectie uit te laten voeren wordt duidelijk hoe brandveilig het gebouw, constructie en installaties zijn. Wij voeren deze brandveiligheid keuring uit voor zowel utiliteitsbouw als woningbouw. Zo bent u zeker van een brandveilige omgeving.

Verbouw

Wilt u een gebouw uitbreiden of het een nieuwe functie geven? Dan is het noodzakelijk om een Omgevingsvergunning aan te vragen. Hier zijn specifieke brandveiligheidseisen aan verbonden. Onze brandveiligheidsexperts helpen u met de volledige brandveiligheidsbeoordeling.

Een brandveiligheidsinspectie van Equipe Adviseurs

Onze adviseurs starten een brandveiligheidsinspectie eerst met een bureaustudie, waarin wij de actualiteit van de vergunde situatie, de tekeningen en de gebruiksfunctie beoordelen. Daarna beoordelen onze inspecteurs brandveiligheid de zogenoemde BIO-onderdelen op locatie: Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch. Indien van toepassing gaat dit over de volgende onderdelen:

 • Algemene brandveiligheidsvoorzieningen

 • Bouwkundige scheidingconstructies

 • Constructiesterkte bij brand

 • Eisen aan het materiaalgebruik

 • Vluchtveiligheid

 • Brandbeveiligingsinstallaties

 • Brandbestrijdingsmiddelen

 • Kans op branduitbreiding  

 • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

 • Weerstand tegen rookdoorgang

 • Brandcompartimentering

Deze onderdelen toetsen onze inspecteurs brandveiligheid aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau conform het Besluit bouwwerken leefomgeving. In een duidelijke rapportage omschrijven we binnen deze wettelijke vereisten uw situatie en de geconstateerde gebreken. Voor deze gebreken dragen wij gerichte oplossingen aan. Ook leveren wij u een ontwerptekening van de brandcompartimentering, vluchtwegen en brandveiligheidsvoorzieningen.

brandveiligheidsinspectie LQ.webp
deel0Helemaal.jpg
Onze expertise

Onze senior adviseurs brandveiligheid hebben ruime ervaring met het toetsen van uw bouwplan in de ontwerpfase en het uitvoeren van brandveiligheid inspecties. Wij helpen u dan ook graag om een brandveilig gebouw te realiseren én te gebruiken!

bottom of page