top of page

Brandveiligheid beoordeling nieuwbouw en verbouw

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning betekent dat u moet voldoen aan diverse complexe brandveiligheidseisen. Onze experts voeren de benodigde onderzoeken uit en begeleiden u in het hele vergunningsproces.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Beoordeling brandveiligheid

Brandveiligheid is één van de belangrijkste aspecten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Maar hoe ga je (kosten)efficiënt om met brandveiligheid binnen de geldende regelgeving? Onze brandveiligheidsexperts dragen de beste oplossingen aan voor de realisatie en het gebruik van een brandveilig gebouw.

Brandveiligheid voor nieuwbouw

Al in de ontwerpfase denkt Equipe Adviseurs met u mee rondom brandveiligheid. Op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) onderzoeken wij de volgende zaken voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bouwen:

  • Algemene brandveiligheidsvoorzieningen;

  • Brandcompartimentering;

  • Branddoorslag en brandoverslag;

  • Weerstand tegen rookdoorgang;

  • Vluchtveiligheid;

  • Brandveiligheidseisen van materialen;

  • Middelen voor brandbestrijding;

  • Toepassen van brandcompartimentering, vluchtwegen en brandveiligheidsvoorzieningen op ontwerptekeningen;

  • Het opstellen van een rapportage met daarin alle uitgangspunten, resultaten en conclusies van het onderzoek. 

Brandveiligheid beoordeling nieuwbouw en verbouw

Brandveiligheidsadvies voor uw renovatie en herbestemming

Ook voor de renovatie, transformatie en herbestemming van gebouwen is onderzoek naar brandveiligheid nodig als onderdeel van een omgevingsvergunning bouwen. Equipe Adviseurs heeft jarenlange ervaring in brandveiligheidsoplossingen voor verbouw. Wij analyseren de gebouwtekeningen en geven u advies op maat over de aanwezigheid en locatie van o.a. (sub)brandcompartimentering, brandoverslag en branddoorslag, brandmeldinstallaties, vluchtveiligheid en algemene blusvoorzieningen. Onze rapportage kunt u gebruiken bij de vergunningaanvraag. Zo waarborgt u de brandveiligheid van uw renovatie, transformatie of herbestemming.

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?
bottom of page