top of page
Trillingsmeting

Trillingsmeting

Trillingen kunnen hinderlijk en schadelijk zijn voor de omgeving. Met een trillingsmeting worden de door werkzaamheden veroorzaakte trillingen gemonitord om schade of hinder bij omliggende gebouwen te voorkomen.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Waarom een trillingsmeting?

Een trillingsmeting kunnen wij voor u uitvoeren als er werkzaamheden worden uitgevoerd zoals: sloopwerk, heiwerk, intrillen van damwanden en overige werkzaamheden met zwaar materieel.  Wij voeren trillingsmetingen uit voor bedrijven en overheden aan de hand van de SBR-richtlijnen.

Bij welke werkzaamheden kunnen wij trillingsmetingen uitvoeren ?
  • Monitoring trillingen tijdens bouwwerkzaamheden

  • Sloopwerkzaamheden 

  • In- en uittrillen damwanden

  • Heien

  • Monitoren (bouw)verkeer en zwaar materieel 

  • Machines 

  • Verkeersdrempels

  • Rioleringswerkzaamheden

Bedrijven en overheden

Heeft u een bouwproject waar trillingen gemonitord dienen te worden en wilt u het risico op schade, claims of projectvertraging voorkomen? Wij voeren trillingsmetingen uit volgens SBR A en SBR B norm en helpen u bij het monitoren van het gehele project. Wij voeren al onze trillingsmetingen uit volgens de BRL 5023 beoordelingsrichtlijn. Dit houdt in dat wij gecertificeerd zijn en kwalitatief voldoen aan de gestelde norm voor deze onderzoeken en rapportages. Onze metingen worden voornamelijk onbemand uitgevoerd, wij kunnen dagrapporten, per e-mail of sms naar de verantwoordelijke personen toesturen. Mocht het gewenst zijn, kunnen wij de metingen ook bemand uitvoeren.

Trillingsmeter huren?

Wilt u zelf een trillingsmeter huren? Dit is ook mogelijk! Met een trillingsmeter kunnen wij voor u de verzamelde data op afstand uitlezen. Meer informatie over een trillingsmeter huren? Neem contact op Philip de Vries voor de mogelijkheden.

Meer weten of advies nodig?

Neem contact op met Philip de Vries, onze Adviseur Omgevingsmonitoring. Stuur even een mailtje of bel gerust via onderstaande contactgegevens, zodat we alles duidelijk kunnen toelichten en uw specifieke situatie kunnen doornemen.

Philip Adviseur Geluid
Samen een kop koffie drinken?

Philip de Vries

Adviseur Geluid​

Prognose voor trillingen of geluid nodig?

Voor het prognosticeren van te verwachten geluidniveaus wordt een 3D-geluidmodel opgesteld met gespecialiseerde software. Hierin wordt gedetailleerd de omgeving opgebouwd en worden de te hanteren geluidbronnen geplaatst. Op basis van berekeningen worden te verwachten geluidsniveaus berekend op toetspunten in de omgeving.

Voor de prognose van trillingen wordt een gedetailleerde omgevingsscan uitgevoerd die inzicht geeft in de bouwkundige staat van omliggende panden en kritische locaties in kaart brengt.

Op basis van deze prognoses kan bijvoorbeeld een gericht en doeltreffend monitoringsplan worden opgesteld. Equipe Adviseurs helpt u hierin graag door oplossingen aan te dragen, zodat het verwachte geluids- en trillingsniveau daalt en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan worden voldaan.

Onze expertise

Equipe Adviseurs heeft de kennis, software en apparatuur in huis om een geluidsprognose en/of een trillingsprognose uit te voeren. Wilt u weten wat de te verwachte geluids- en trillingsniveaus zijn? De adviseurs van Expertise Omgevingsmonitoring brengen dit graag voor u in kaart en helpen u waar nodig met het reduceren hiervan!

deel0Helemaal.jpg

Schade en hinder voorkomen?

Philip de Vries

​Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip Adviseur Geluidsmonitoring
bottom of page