top of page
Stikstofvergunningverlening

Stikstof: Vergunningverlening kan doorgaan

Vergunningsprocedures die nu stilliggen kunnen “gewoon” vergund worden op basis van de huidige versie van het stikstofrekenprogramma AERIUS Calculator. 

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Stikstof: Vergunningverlening kan doorgaan

Deze week komt het RIVM naar verwachting met een nieuwe releasedatum voor de AERIUS-calculator. In aanloop naar deze nieuwe releasedatum laat het RIVM weten dat de geconstateerde fout in de nieuwe versie geen invloed heeft op de bestaande rekenmethode. De versie is nog steeds geschikt voor het doorberekenen van vergunningaanvragen. Dit betekent dat vergunningsprocedures die nu stil liggen “gewoon” vergund worden op basis van de bestaande rekenmethodiek. Wel moet er uiteraard een berekening van de bouwfase toegevoegd worden.

Een nieuwe rechtzaak 

De organisatie Mobilisation of the Environment (MOB) heeft de Omgevingsdienst Haaglanden opgeroepen het bouwproject “renovatie Binnenhof” zo snel mogelijk stil te legen, omdat de vergunning in het kader van de Omgevingswet ontbreekt. MOB stelt dat Den Haag zelf het goede voorbeeld moet nemen. 

Dit wordt naar verwachting een belangrijke zaak, omdat dit effect kan hebben op alle projecten met een onherroepelijke Omgevings-vergunning. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat voor dergelijke projecten een stikstofberekening tijdens de bouwfase alsnog noodzakelijk is.

Rechtzaak Stikstofvergunning

Wij verwachten niet op korte termijn rechtszekerheid. Vaak is een dergelijke uitspraak tot handhaving een relatief lang traject, waarbij beide partijen doorprocederen.

Wat dit voor uw project betekent

Uw project loopt niet direct het risico om stilgelegd te worden. Echter is dit niet uit te sluiten, omdat een verzoek tot handhaving door iedereen in te dienen is. Wij adviseren om de stikstofuitstoot in de bouwfase te laten berekenen. Zo kunt u mogelijke risico’s voor uw project inzichtelijk maken.

De experts van Equipe Adviseurs berekenen of uw project binnen deze nieuwe regelgeving een probleem kan vormen. Om een berekening uit te voeren hebben wij een projectplan, uw omvang en een situatietekening nodig. Deze kunt u direct mailen naar stikstof@equipe-adviseurs.nl. Ook voor vragen kunt u hier terrecht. 


Houd voor actuele informatie rondom dit dossier onze LinkedInpagina en onze website in de gaten!

bottom of page