top of page
Stikstof bouw

Wat stikstof betekent voor uw bouwproject 

Wat is stikstof en waarom is dit belangrijk voor uw bouwproject? Klaas Romijn, adviseur Milieu & Ruimte bij Equipe Adviseurs, vertelt alles wat u moet weten over stikstof.

Samen gaan we voor goud!

Wat stikstof voor uw bouwproject betekent

Wat is stikstof en waarom is dit belangrijk voor uw bouwproject? En hoe zit de huidige regelgeving in elkaar? Klaas Romijn, adviseur Milieu & Ruimte bij Equipe Adviseurs, vertelt u in 6 minuten alles wat u moet weten over stikstof.

Wanneer is een stikstofonderzoek verplicht?

U heeft een stikstofonderzoek nodig als u voor de geplande activiteit een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook is een stikstofonderzoek nodig als u een ruimtelijk plan wil laten vaststellen. In dit stikstof onderzoek wordt bepaald of de aanleg- en gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Snel uitsluitsel nodig?
Wij kunnen de rapportage binnen één week leveren.
Neem direct contact met ons op! 

Uw stikstofonderzoek bij Equipe Adviseurs

Onze adviseurs stikstof hebben de afgelopen jaren voor meer dan 2000 projecten een stikstofonderzoek uitgevoerd en de benodigde rapportage opgesteld voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Is er sprake van een stikstofdepositie? Dan adviseren wij onze opdrachtgever over de te nemen stappen. Als een aanvraag voor het stikstofregistratiesysteem noodzakelijk is, verzorgen wij dit volledig.

Wij kunnen de stikstofrapportage binnen twee tot drie weken leveren. Heeft u eerder uitsluitsel nodig of u project doorgang kan vinden? Dan kunnen wij de rapportage ook binnen één week leveren!

deel0Helemaal.jpg

Stikstofonderzoek nodig?

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte 

Klaas Romijn adviseur Milieu & Ruimte
bottom of page