top of page
Meervleermuis onderzoek

Waarom de meervleermuis meer aandacht moet krijgen

De Zoogdiervereniging heeft 2023 uitgeroepen tot het Jaar van de meervleermuis om aandacht te vragen voor de situatie van de meervleermuis. En met een belangrijke reden. Vijf vragen aan ecoloog Annemijn de Groot.

Expertise Ecologie.png
Expertise Bouwfysica_edited.jpg

'Kun je ons wat vertellen over de meervleermuis?'

'Zeker! De meervleermuis is een vrij zeldzame soort. Een groot deel van de Europese populatie bevindt zich in Nederland. Kolonies van de meervleermuis bevinden zich meestal in gebouwen rondom waterrijke gebieden, zoals veenweidegebied en langs rivieren.'

'Waarom is er meer aandacht nodig voor de meervleermuis?'

'De populatie de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Dit komt door toenemende verduurzaming van woningen.'

'Veel woningen en gebouwen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn matig geïsoleerd. Door de hoge energieprijzen worden woningen en gebouwen na-geïsoleerd en gerenoveerd. De spouwmuren, die vaak on-geïsoleerd zijn, worden volgespoten met polystyreen balletjes of purschuim. Vanuit het perspectief van energiebesparing en duurzaamheid is dit een goed fenomeen. Voor vleermuizen echter betekenen spouwmuren en ruimten onder de dakpannen geschikte verblijfsplaatsen. Hierdoor neemt de populatie steeds verder af.'

 Door de na-isolatie raken vleermuizen ingesloten en stikken zij. Hierdoor neemt de populatie steeds verder af, wat voor een natuurlijke onbalans zorgt.'

Annemijn.

'Waarom is dit een probleem?'

Meervleermuis

'Vleermuizen leven hoofdzakelijk van insecten, zoals nachtvlinders en muggen. Ook spelen zij een essentiële rol in exotenbestrijding zoals de eikenprocessierups en buxusmot. Vleermuizen brengen zodoende weer een balans in het bestrijden van ongewenste (uitheemse) ongewervelden waar de mens van profiteert. En het terugdringen van de hoeveelheid muggen in onze leefomgeving is natuurlijk ook altijd meegenomen.

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd in de Omgevingswet en vallen onder Europese bescherming in de EU Habitatrichtlijn. Dit houdt in dat een initiatiefnemer verplicht is om te laten onderzoeken of er vleermuizen aanwezig zijn in het te ontwikkelen pand/gebied.'

Annemijn Adviseur Ecologie
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

'Hoe is dit probleem op te lossen?'

'Als er een vleermuiskolonie wordt aangetroffen, is een mitigatie mogelijk. Equipe Adviseurs heeft al meerdere malen onderzoek gedaan naar de Meervleermuis en de mogelijkheid om een kolonie te mitigeren.'

'Recentelijk hebben wij een locatie onderzocht in de omgeving van Amsterdam. Deze locatie bevond zich in veenweidegebied met vele slootjes en verbindingszones. De typerende Noord-Hollandse bouwstijl laat veel ruimte achter de houten geveldelen, wat een ideale verblijfplaats is voor vleermuizen. Dit vonden enkele tientallen meervleermuizen ook, die een kraamverblijfplaats hadden opgebouwd. Onder ontheffing van de Omgevingsdienst hebben wij een mitigatie van deze kraamkolonie naar een speciaal ingerichte vleermuistoren begeleid. De vele uitwerpselen bij de verblijfplaats hebben wij opgestuurd naar een wetenschappelijk instituut, die het dieet van de meervleermuis onderzoekt.'

'Wat kan Equipe Adviseurs hierin betekenen?'

'Heeft u plannen om uw woning te renoveren, isoleren of slopen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag tijdens het volledige proces. Tijdens een quickscan flora en fauna en een eventueel nader onderzoek onderzoeken wij de aanwezigheid van vleermuizen. '

'Ook voor andere zaken tijdens de bouwfase helpen wij u graag. Neem gerust contact op om te kijken hoe wij u met onze expertises van dienst te zijn. '

deel0Helemaal.jpg

Meer weten over ecologisch onderzoek? 

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Annemijn Adviseur Ecologie
bottom of page