top of page
Uitspraak bouwvrijstelling stikstofdossier

De stikstofuitspraak van 2 november: wat zijn de gevolgen?

Op 2 november heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de de bouwvrijstelling in het stikstofdossier. Wat betekent dit voor uw project?

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

De stikstofuitspraak van 2 november

Zoals verwacht heeft de Raad van State op 2 november een streep gezet door de bouwvrijstelling. In deze bouwvrijstelling wordt er gerekend met toekomstige maatregelen die mogelijk een positief effect zou hebben op de Natura-2000 gebieden. De Raad van State vindt dit echter te onzeker en in strijd met het Europees recht.

Wat betekent dit voor uw project?

Nu de vrijstelling vervalt, kan dit voor veel projecten grote gevolgen hebben. De uitspraak heeft namelijk tot gevolg dat de bouwfase weer doorgerekend moet worden zoals dat ook gold vóór juni 2021. De bouwfase weer meegenomen worden in de stikstofberekening.


Ook zorgt de aangepaste rekenmethodiek (Aerius-calculator) ervoor dat de stikstofuitstoot twee tot drie keer zo hoog is ten opzichte van de vorige versie. Dit betekent dat zelfs 50 woningen bouwen binnen 5 kilometer van een Natura 2000-gebied een grote uitdaging kan worden. Voor veel projecten zal er daarom sprake zijn van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. 

 

Mogelijk geldt dit ook voor uw project.

En nu? Inzicht in uw situatie met een indicatieve berekening 

Deze rekenmethodiek wordt echter nu nog geüpdatet. Pas ná 22 november 2022 is het mogelijk om een definitieve stikstofberekening te maken. Tot die tijd is het alleen mogelijk om een indicitieve berekening te maken.

Nu al inzicht hebben in het risico dat uw project loopt? De experts van Equipe Adviseurs berekenen of uw project binnen deze nieuwe regelgeving een probleem kan vormen. Om een indicatieve berekening uit te voeren hebben wij een projectplan, uw omvang en een situatietekening nodig. Deze kunt u direct mailen naar stikstof@equipe-adviseurs.nl. Ook voor vragen kunt u hier terrecht. 


Houd voor actuele informatie rondom dit dossier onze LinkedInpagina en onze website in de gaten!

deel0Helemaal.jpg

Klaas Romijn

Financieel Directeur & Adviseur Stikstof 

Klaas Romijn Adviseur Stikstof
bottom of page