top of page
Geluidsoverlast Padel

Steeds vaker geluidoverlast bij padelbanen

Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is een leuke variant op tennis, maar er is ook veel kritiek: het zorgt voor geluidoverlast.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Expertise Milieu & Ruimte 

Steeds vaker geluidoverlast bij padelbanen

Bewoners in de directe omgeving ervaren geluidoverlast van padelbanen.. In ca. 15 gemeentes klagen omwonenden over geluidoverlast. Dit heeft al geleid tot meerdere procedures en rechtzaken. Bij het speciale meldpunt zijn al honderden padelbanen klachten geregistreerd. Op een totaal van 660 banen is dit aanzienlijk en ook vele malen hoger dan het aantal meldingen over tennisbanen. Verschillende factoren veroorzaken overlast, zoals de slagfrequentie, de rackets en de kooi die het geluid versterkt.

overlast geluid padelbanen

Wet- en regelgeving voldoet niet

Naast overlast van bestaande banen zijn er veel bezwaren tegen plannen voor de aanleg en uitbreiding van padelbanen. Zo hebben in Nijmegen ruim 40 omwonenden bezwaar ingediend tegen de uitbreiding van een padelbaan. Omdat padel een nieuwe sport is, is er geen aparte regelgeving voor padelbanen. Bij gebrek hieraan wordt nu de regelgeving voor tennisbanen gebruikt. Omdat door het spelen van padel aantoonbaar meer geluid wordt geproduceerd dan bij het spelen van tennis voldoet deze regelgeving niet.

Geluidsniveau vooraf in kaart gebracht

Om een nieuwe padelbaan aan te leggen of uit te breiden zijn meestal meerdere procedures nodig. Om vooraf problemen te voorkomen is het verstandig om akoestisch onderzoek uit te voeren. Door middel van geluidsmetingen en rekenmodellen kan de geluidbelasting in de omgeving worden bepaald. Als er sprake van is van hoge geluidsniveaus kunnen er specifieke maatregelen toegepast worden om de akoestiek van padelbanen te verbeteren en zo overlast te beperken.

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Jens Teammanager Milieu & Ruimte

Jens Smits

Teammanager Milieu & Ruimte

bottom of page