top of page
Bouwmanagement Oude-Tonge

Bouwmanagement voor AO-invest in Oude-Tonge

Equipe Adviseurs verzorgt de realisatie van 8 appartementen in Oude-Tonge. Wij brengen u graag op de hoogte van dit project.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Expertise Omgevingsmonitoring

Het project

In opdracht van de projectontwikkelaar AO Invest worden deze appartementen gerealiseerd aan een dijk en in de nabije omgeving van woningen. Bij deze werkzaamheden wordt zwaar materiaal ingezet. Omdat de geplande werkzaamheden op korte afstand tot de naastgelegen woningen worden uitgevoerd, heeft Equipe Adviseurs in opdracht van AO Invest een bouwkundige vooropname uitgevoerd en worden de trillingen gemonitord. Ook tijdens het project zal de omgeving worden gemonitord en zal het bouwproces worden begeleid. 

Din Schellevis Projectmanager
Samen een kop koffie drinken?

Din Schellevis

Projectmanager 

De werkzaamheden

Voorafgaand aan de sanering, het bouwrijp maken en het heiwerk zijn de omliggende gebouwen in kaart gebracht. De bouwkundige opname wordt uitgevoerd in- en rondom de woningen. Op deze manier kan de invloed van de bouwwerkzaamheden op de gebouwen worden bijgehouden. Om de trillingen tijdens de bouwwerkzaamheden goed te kunnen monitoren zijn er trillingmeters geplaatst rondom de gebouwen.

Begin september 2022 zijn de heiwerkzaamheden verricht. Hiervoor is met dank aan Infra Holland een heiplateau tegen het dijklichaam gemaakt. In de tweede week van september 2022 wordt het heiplateau afgebroken en worden er sleuven gegraven voor de nieuw aan te brengen betonnen funderingsbalken. 

Onze bijdrage

Tijdens de heiwerkzaamheden zijn de trillingen gemonitord en is er goed contact onderhouden met omliggende bewoners. Op deze manier hebben wij zo voorzichtig mogelijk de heipalen de grond in gekregen.

Tijdens het hele bouwproject zorgt Equipe Adviseurs voor het bouwmanagement van dit prachtige bouwplan. Als bouwbegeleider heb je een coördinerende en leidinggevende rol. Zo draag je zorg voor de bouwplanning, bewaak je meer- en minderwerk, leiden van de bouwvergaderingen, toezicht op de bouw, en onderhoud je contact met opdrachtgever, architect en aannemers.

Ontwikkelaar: AO Invest
Architect: Studio Architecture
Aannemer: Bouwbedrijf van den Boogert
Civiele aannemer: Infra Holland

Op de projectlocatie zijn de werkzaamheden in volle gang; in september 2022 zijn de heiwerkzaamheden afgerond en worden er sleuven gegraven voor de nieuw aan te brengen betonnen funderingsbalken. 

Bouw Oude-Tonge

Het project in kengetallen

14

Gebouwen opgenomen

8

Nieuwe appartementen

1

Aanspreekpunt
tijdens de bouw

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij uw bouwproject helpen realiseren?

Din Schellevis

Projectmanager

Din Schellevis Projectmanager
bottom of page