top of page
Opvangcapaciteit berekening en doorstroomcapaciteit berekening 2.webp

Opvang- en doorstroomcapaciteit berekening

Om te zorgen voor vluchtveiligheid moet de doorstroomcapaciteit en de opvangcapaciteit voldoende zijn. Equipe Adviseurs berekent dit en geeft u gedegen advies

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Opvang en doorstroomcapaciteit

Gebouwen dienen zo te worden ontworpen dat men snel en veilig kan vluchten. Enkel beschikken over vluchtroutes is hiervoor onvoldoende; vluchtroutes moeten ook een bepaalde capaciteit hebben. Dit wordt de doorstroomcapaciteit genoemd. Ook dient er genoeg opvangcapaciteit te zijn.

In een aanvraag Omgevingsvergunning en bij een gebruiksmelding is het voor utiliteitsbouw verplicht en gewenst voor woningbouw om door te geven wat het maximale aantal personen bedraagt dat tegelijk in een gebouw aanwezig is. Als voor dit aantal personen de doorstroomcapaciteit onvoldoende blijkt, moet het ontwerp nog worden aangepast. Het is dus van belang om al in een vroeg stadium te onderzoeken of de vluchtroutes voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen.

Opvang- en doorstroomcapaciteit berekening

In een opvang- en doorstroomcapaciteit berekening beoordelen wij of de vluchtroutes dusdanig veilig zijn dat gebouwgebruikers het gebouw snel kunnen ontvluchten. Aan de hand van de gebruiksfunctie en de bezettingsgraad per ruimte wordt bepaald of de vluchtroutes voldoen. Een opvangcapaciteit en doorstroomcapaciteit berekening wordt uitgevoerd conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en NEN 608.

Opvangcapaciteit berekening en doorstroomcapaciteit berekening LQ.webp
Snel weten of uw situatie voldoet

De brandveiligheidsexperts van Equipe Adviseurs kunnen uw bouwplan in de ontwerpfase doorrekenen. Met ons onderzoek van de beschikbare doorgangen, trappenhuizen en vluchtroutes beoordelen wij of er voldoende opvang en doorstroomcapaciteit is om veilig en snel het gebouw te ontvluchten. Is de opvang en doorstroomcapaciteit onvoldoende? Dan adviseren wij passende, kostvoordelige oplossingen.

bottom of page