top of page
Melding brandveilig gebruik LQ.webp

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Om een gebouw brandveilig in gebruik te kunnen nemen is voor specifieke gebouwen een Gebruiksmelding noodzakelijk. Equipe Adviseurs helpt u hier graag mee.

Expertise Bouwfysica

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Als gebruiker dient u de gemeente aan te tonen dat het gebouw op een brandveilige manier in gebruik wordt genomen. Dit gebeurt door het indienen van een gebruiksmelding, ook wel een melding brandveilig gebruik. Zo kan de gemeente controleren of de brandveiligheidsvoorzieningen op orde zijn.

Wanneer een gebruiksmelding?

Of een gebruiksmelding verplicht is, hangt af van de gebouwfunctie en de hoeveelheid personen in een gebouw. Zo is een gebruiksmelding nodig bij een woonfunctie voor zorg en kamergewijze verhuur. Ook is dit noodzakelijk bij een overschrijding van het aantal mensen in het gebouw zoals de wetgeving toeschrijft aan de functie van de ruimte. Overigens kunnen deze regels verschillen als de gemeente in haar omgevingsplan andere regels stelt.

Gebruiksmelding onder de Omgevingswet

Wilt u in het kader van de Omgevingswet een gebruiksmelding indienen? Dan dient u te bewijzen dat u voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. De in januari 2024 ingevoerde Omgevingswet heeft een belangrijk gevolg voor het aantoonbaar maken van de brandveiligheid. Een brandveilig gebouwgebruik valt namelijk nu niet meer onder het Bouwbesluit, maar onder het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl). Waar voorheen een vergunning benodigd was, is onder de Omgevingswet een gebruiksmelding afdoende. De situaties die golden voor een gebruiksvergunning brandveilig gebruik, zijn hierin ‘doorgeschoven’ naar een gebruiksmelding. Dit betekent onder andere een versnelling en vereenvoudiging van het gemeentelijk proces.

Melding brandveilig gebruik

Onze expertise in brandveiligheid

De afgelopen jaren hebben wij voor diverse soorten nieuwbouw en bestaande bouw een gebruiksmelding verzorgd. Hierin voeren wij voor u de volgende werkzaamheden uit:

  • Inventariseren van de uitgangspunten op basis van de aangeleverde gegevens;

  • Bepalen of de brandveiligheidsvoorzieningen voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Indien het bestaande bouw betreft, voeren wij een fysieke inspectie uit;

  • Wanneer de brandveiligheid onvoldoende is, adviseren wij hoe u kunt voldoen aan de wettelijke indieningseisen;

  • Het opstellen of controleren van de situatieafhankelijke gebruiksmeldingstekeningen;

  • Indien gewenst verzorgen wij voor u de gebruiksmelding.

Ook onder de Omgevingswet helpen de experts van Equipe Adviseurs u graag rondom uw gebruiksmelding. Heeft u een gebruiksmelding nodig of wilt u controle en advies op gebied van brandveiligheid? Neem dan vandaag nog contact op met onze brandveiligheidsexperts!

bottom of page