top of page
BENG berekening_edited.jpg

BENG-berekening
 

Alles wat vanaf 2021 gebouwd wordt, moet in energie bijna zelfvoorzienend zijn. Hiervoor is BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw, opgericht. Equipe Adviseurs stelt de BENG-berekening op en adviseert u over alle drie de eisen.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

BENG bestaat uit drie eisen waarin de energieprestatie voor een bijna energie-neutraal gebouw zijn vastgelegd. Voldoen aan deze eisen betekent dat u mag bouwen. Een BENG-berekening wordt berekend met de methode NTA 8800. Deze BENG-berekening bestaat uit drie onderdelen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wij leggen uit wat ze betekenen.

BENG 1

BENG 1 gaat over de totale energiebehoefte in kWh/m2 om te zorgen voor een comfortabel binnenklimaat. Met andere woorden: ‘Wat is de warmtevraag en de koudevraag van mijn gebouw?’ Essentiele onderdelen van het ontwerp hierin zijn de oriëntatie van het gebouw, compactheid*,  isolatiewaarden, type beglazing, bouwmethode en de infiltratiewaarde.

*de verhouding tussen de totale gebruiksoppervlakte en het totale verliesoppervlakte van het gebouw (Als / Ag). Dit bevindt zich ten alle tijden binnen de thermische zone. De BENG-1 eis wordt op basis hiervan bepaald.

Belangrijk!

Het toepassen van extra PV panelen of andere duurzame oplossingen hebben weinig tot geen invloed op de BENG 1. 

BENG 2

BENG 2 gaat over het primair fossiele energiegebruik dat nodig is voor de gebouwgebonden installaties (verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie en verlichting). Alle opgewekte hernieuwbare energie wordt ervan afgetrokken. De BENG-2 score vormt de basis voor het energielabel van een gebouw.  Een gebouw kan gezien worden als energieneutraal als BENG 2 = 0 en BENG 3 = 100% is.

BENG 3

BENG 3 gaat over de minimale hernieuwbare energie. Een gedeelte van de energie moet namelijk uit hernieuwbare bronnen komen. Dit is per gebouw verschillend en wordt berekend in een percentage.

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png

Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

Teammanager Bouwfyscia

Een BENG-berekening met een unieke matrix 

Equipe Adviseurs  maakt een matrix waarbij een vergelijkingen gemaakt worden tussen de installaties die in gebouwen toe te passen zijn. In één oogopslag kunt u de scenario’s zien; geen lange kernrapporten, maar in één keer zien of uw project voldoet. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken die past binnen de kaders van het project.

Equipe Adviseurs stelt de BENG-berekening op en adviseert u over alle drie de eisen. Omdat de BENG steeds vaker een hoofdpijndossier vormt voor de architect, adviseren wij om in de SO of VO fase een concept BENG berekening te maken. Hierdoor kan er vroeg in het ontwerptraject gestuurd worden naar een optimaal ontwerp met een optimale BENG score!

Bouwfisca project
Bouwfisca project

TO-juli

Een gebouw kan in de zomer oververhitten, ook als er voldaan is aan BENG. TO-juli moet oververhitting minimaliseren. Met TO-juli wordt de temperatuuroverschrijding in kaart gebracht voor elk gevelvlak.

 

Is dit hoger dan de wettelijke eis? Dan moeten er maatregelen, die per gebouw verschillen. Zo kan er bijvoorbeeld een overstek geplaatst worden of zonwerend glas worden geadviseerd. Deze keuzes hebben weer invloed op de BENG. Zonwerend glas heeft bijvoorbeeld een positief effect op BENG 1, een airco plaatsen heeft een negatief effect op BENG 2 en 3.

Cost ownership

Als de projectontwikkelaar huurwoningen ontwikkelt, zijn de energiekosten vaak voor de verhuurder. Op termijn zullen duurzame oplossingen zich terugverdienen. Wat de terugverdientijd is van de investering in een duurzame oplossing kan Equipe Adviseurs voor u berekenen, zodat u de meest duurzame én lucratieve investering kunt doen.

Equipe Adviseurs kan u echt in álles adviseren

Ingenieursbureaus die BENG berekenen gaan vaak niet verder dan een berekening, of besteden dit bovenstaande uit. Equipe Adviseurs heeft alle vakdisciplines in huis die met BENG te maken hebben. Naast de reguliere BENG-berekeningen maken, kunnen wij ook onderzoeken doen op gebied van onder andere installatietechniek, akoestiek, brandveiligheid, MPG en toetsing bouwbesluit. Door dit te combineren kunnen wij u adviseren op elk vakgebied en voor elk project.

deel0Helemaal.jpg

Equipe Adviseurs helpt al 15 jaar lang haar klanten op gebied van bouwfysica, milieu & ruimte, ecologie en omgevingsmonitoring. Met onze ervaring helpen wij u graag om samen uw droomproject te verwezenlijken. Hebt u een vraagstuk of wilt u uw project bespreken? Wij helpen u graag!

bottom of page