top of page
Brandveiligheid gebouw.jpg

Brandveiligheid

Ieder gebouw moet brandveilig zijn, of dit nu nieuwbouw of bestaande bouw is. Er is veel regelgeving verbonden aan brandveiligheid. Equipe Adviseurs helpt u graag om een brandveilig gebouw te ontwikkelen en te gebruiken.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Brandveiligheid in nieuwbouw, bestaande bouw en transformaties

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een gebouw is de brandveiligheid. Voor nieuwbouw is het veiligheidsniveau vastgelegd in de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).


Wanneer er sprake is van bestaande bouw en transformaties is maatwerk nodig. Dit komt bjivoorveeld omdat de brandveiligheidsnormen uit het bouwjaar af kunnen wijken van de huidige normen.  Onze adviseurs streven naar het creëren van de meest brandveilige situatie, het maximaal haalbare in de gegeven situatie op een betaalbaar niveau. Dit doen wij binnen de wettelijke eisen, zoals de normen van het Bbl, NEN & ISO, en eventuele privaatrechtelijke eisen zoals regels binnen het verzekeringswezen.

Het adviesveld Brandveiligheid

Het adviesveld brandveiligheid delen wij op in de volgende onderdelen:

Berekeningen op brandoverslag
Hoelang het duurt voordat brand overslaat naar een ander gebouw?

Materiaalgedrag
Welk materiaal is brandveilig te gebruiken voor het gebouw, detaillering van de architect

Vluchtveiligheid
Binnen vluchtveiligheid wordt gekeken hoe snel een gebouw veilig ontruimd is.

Begeleiden van het vergunningentraject
De experts van Equipe Adviseurs begeleiden het traject tot en met het aanvragen van vergunningen rondom brandveiligheid.

Overleggen met betrokken partijen
De experts van Equipe Adviseurs kijken samen met de ontwikkelaar, architect, de aannemer en eventueel brandweer wat mogelijk en noodzakelijk is.

CFD-berekeningen

Ook de experts van Equipe Adviseurs voeren de CFD-berekeningen uit.

Brandveiligheidsbeoordelingen van grote industriële panden
Wij adviseren hoe de situatie brandveiliger gemaakt kan worden om zo risico’s te verkleinen.

Brandveiligheidsinspecties
Wij voeren brandveiligheidsinspecties uit, waarin wij tijdens zowel de bouw- en gebruiksfase in kaart brengen hoe brandveilig een gebouw is.

Rookverspreiding
Hoelang het duurt voordat de ruimte of gebouw volstaat met rook. Dit hangt indirect samen met de vluchtveiligheid. Onlangs hebben wij deze berekeningen uitgevoerd voor de functiewijziging van een kerk in Made.

Joost Bosboom.png
Samen een kop koffie drinken?
Joost Bosboom

Adviseur Brandveiligheid & Bouwfysica

Brandveiligheid bij Equipe Adviseurs

De brandveiligheidsexperts van Equipe Adviseurs staan in contact met alle partijen: de architect, ontwikkelaar, constructeur, gemeente en brandweer.

Door onze brede kennis binnen de Expertise Bouwfysica brengen wij, naast de brandveiligheid, ook de situatie in kaart op gebied van bouwkunde en installatietechniek. Vervolgens adviseren wij hoe de situatie brandveiliger gemaakt kan worden tot het gewenste en/of betaalbare niveau. Dit verwerken wij in een heldere rapportage en brengen concreet advies uit hoe de situatie brandveilig gemaakt kan worden. Wij nemen de brandveiligheid voor onze rekening, voeren bouwfysische berekeningen uit en adviseren over de te gebruiken installaties.

Vluchtveiligheid Equipe Adviseurs.jpg
deel0Helemaal.jpg
Advies over brandveiligheid?
Joost Bosboom

Adviseur Brandveiligheid & Bouwfysica

Joost Bosboom.png
bottom of page