top of page
Brandoverslag

Brandoverslag

Een gebouw moet bestendig zijn tegen branduitbreiding. Met onze brandoverslagberekeningen en advies kan het risico op branduitbreiding als gevolg van branddoorslag en brandoverslag worden bepaald.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Brandoverslag

Om brandveiligheid te kunnen waarborgen moet brand zich voor een bepaalde tijd beperken tot één ruimte. Hierover gaat het bij brandoverslag en branddoorslag. Brandoverslag heeft betrekking op branduitbreiding via de buitenlucht, zoals naar omliggende gebouwen of naar bovengelegen verdiepingen via de gevel. Daarentegen gaat branddoorslag over branduitbreiding een ander brandcompartimenten binnen het gebouw.

Een brandoverslagberekening is van belang om de brandveiligheid van een gebouw aan te tonen en is daarom ook onderdeel van vergunningverlening. De normstelling volgens de NEN 6068 is hierbij de WBDBO, de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. Conform de WBDBO is voor zowel nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw verplicht om te weten of de stralingswarmte voldoende laag blijft om te voorkomen dat er branddoorslag of brandoverslag ontstaat.

Brandoverslag berekening

Onze expertise in brandveiligheid

De brandveiligheidsexperts van Equipe Adviseurs voeren de brandoverslagberekening uit. Hierin maken wij modelleren en berekenen wij de brandruimten. Hierdoor wordt inzichtelijk of er ontwerpaanpassingen of brandwerende maatregelen benodigd zijn. Onze brandveiligheidsexperts geven u vervolgens gericht advies over de meest efficiente en kostvoordelige brandwerende maatregelen. Zo wordt de kans op branddoorslag en brandoverslag maximaal beperkt.

Bent u eigenaar of beheerder van een gebouw? Zorg er dan voor dat het volledig voldoet aan de eisen voor brandveiligheid. Van kantoren, bedrijfsloodsen, industrie, scholen en ziekenhuizen: Equipe Adviseurs heeft ruim 20 jaar ervaring in brandveiligheid, voor zowel nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. Wij beschikken over diepgaande kennis van o.a. brandcompartimentering, vluchtveiligheid, bouwkundige brandscheidingen en actuele wet- en regelgeving. Neem vandaag nog contact op met onze brandveiligheidsexperts!

bottom of page