top of page
Thermografisch onderzoek

Thermografie

Een thermografische inspectie onthult de staat van de thermische schil. Equipe Adviseurs onderzoekt en adviseert u hierin.

Expertise Bouwfysica

De thermische schil

Voor het verduurzamen en energie-efficiënt maken van gebouwen is het van belang om de staat van de thermische schil in kaart te brengen. De thermische schil is de isolatielaag rondom een gebouw die de binnenlucht afschermt van externe invloeden, zoals kou en warmte. Isolatie in minder goede staat of een niet goed afgesloten thermische schil zorgt voor kou, energieverlies en tocht.

Thermografisch onderzoek

Met een thermografische inspectie wordt het warmtebeeld van een bouwdeel op een niet-destructieve wijze inzichtelijk gemaakt met een infraroodcamera. De kleurverschillen op de foto’s stellen ons in staat om warmtelekken, koudebruggen, lekkages rond leiding op te sporen en onregelmatigheden in de isolatie nauwkeurig in kaart te brengen.

Thermografische opname

Advies op maat

Om een compleet beeld van de gebouwschil te krijgen kan een thermografische onderzoek geccombineerd worden met aanvullend onderzoek. Zo kan met een spouwmuuronderzoek de kwaliteit van de totale thermische schil worden bepaald, en kan met een luchtdichtheidsmeting onderzocht worden hoeveel en waar er warme lucht uit een gebouw ontsnapt. Equipe Adviseurs heeft alle vakdisciplines in huis om uw gebouw en omgeving in kaart te brengen. Onze adviseurs Bouwfysica adviseren u graag op gebied van onder andere installatietechniek, akoestiek, brandveiligheid, MPG, BENG en toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Door onze expertise te combineren kunnen wij u adviseren op elk vakgebied en voor elk project!

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Ronald Teammanager Bouwfysica
bottom of page