top of page
luchtdichtheidsmeting LQ.webp

Luchtdichtheidsmeting
 

Voor de optimale energieprestatie van een gebouw is de kierdichting van groot belang. Equipe Adviseurs onderzoekt de luchtdichtheid van uw gebouw en zoekt samen met u naar de best passende oplossing.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Waarom een luchtdichtheidsmeting?

Voor een duurzaam en energiezuinig gebouw is het essentieel luchtlekken te voorkomen. Luchtlekken zorgen namelijk voor onnodig energie- en temperatuurverlies. Dit heeft een negatieve invloed op het gebruikcomfort en zorgt voor een hogere energierekening. Door een luchtdichtheidsmeting uit te voeren kan de mate van luchtdichtheid van een gebouw of ruimte bepaald worden en kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om de luchtdichtheid te verbeteren. Het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting wordt ook wel een blowerdoortest genoemd.

Hoe wordt een blowerdoortest uitgevoerd?

De blowerdoortest bestaat uit verschillende fasen: een voorbereiding, uitvoering, controle en visuele lekdetectie. De voorbereiding op de blowerdoortest begint met het sluiten van alle gebouwopeningen, zoals ramen, deuren en ventilatieopeningen. Tevens worden alle installatieapparatuur zoals ventilatieboxen en cv-ketels buiten bedrijf gesteld. Hierna wordt het gebouw in onderdruk gezet. Door het drukverschil tussen de binnen- en buitenzijde van de gebouwschil kan de luchtdoorlatendheid worden bepaald, de zogeheten Qv10-waarde. Daarna vindt er een controle plaats door het gebouw in bovendruk te zetten en de meetwaarden te vergelijken met eerdere metingen. Tot slot worden luchtlekken geïdentificeerd door een visuele lekdetectie.

Blowerdoortest LQ.webp
Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?
Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Wanneer wordt een blowerdoortest aanbevolen?

Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Voor nieuwbouw is het aan te raden om een blowerdoortest al in de ruwbouwfase uit te laten voeren, zodat luchtlekken en eventuele bouwfouten vroegtijdig geïdentificeerd en gecorrigeerd kunnen worden. Voor de bestaande bouw is het verstandig een luchtdichtheidstest te laten doen voor aanvang van een verbouwing. Na de werkzaamheden en vóór de oplevering van het gebouw kan met een tweede meting definitief vastgesteld worden of de luchtlekken afgedicht zijn.

luchtdichtheidsmeting LQ.webp

Voordelen luchtdichtheidsmeting

Tijdbesparing doordat bepaald wordt waar luchtlekken zijn;

Energiebesparing door minder warmteverlies;

Geoptimaliseerd thermisch en hygrisch comfort doordat tocht, condensatie en schimmel wordt voorkomen;

Verhoogde geluidwerendheid van het gebouw;

De lagere stookkosten zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk;

Verbetering van de algehele gebouwkwaliteit.

Advies op maat

Naast luchtdichtheidsmetingen heeft Equipe Adviseurs alle vakdisciplines in huis om uw gebouw en omgeving in kaart te brengen. Zo kunnen wij onderzoeken en u adviseren op gebied van onder andere installatietechniek, akoestiek, brandveiligheid, MPG, BENG, ecologie en omgevingsmonitoring. Door onze expertise te combineren kunnen wij u adviseren op elk vakgebied en voor elk project!

bottom of page