top of page
Luchtgeluid contactgeluid.jpg

Luchtgeluid, contactgeluid & installatiegeluid

Geluid kan in dicht opeenstaande of oude gebouwen doorgegeven worden door de constructie heen. Met een luchtgeluid- en contactgeluidonderzoek wordt gemeten of het geluid voldoende wordt gedempt.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Wat is luchtgeluid en wat is contactgeluid?

Luchtgeluid is een vorm van geluid die wordt verplaatst door lucht, zoals stemgeluid. Contactgeluid is geluid dat door contact (lopen of dichtslaan van deur) een constructie in trilling brengt. Het verschil is dat bij contactgeluid de geluidgolven direct via de constructie overgebracht worden, bijvoorbeeld als een vloer tegelijkertijd een plafond is. Luchtgeluid en contactgeluid gaat dus om geluid binnen het gebouw en kan allebei in een andere ruimte hoorbaar zijn. Vaak wordt een inwendige scheidingsconstructie geplaatst om voldoende bescherming te bieden tegen luchtgeluid en contactgeluid.

Er is specifieke regelgeving om overlast te voorkomen van luchtgeluid en contactgeluid. De maximale wettelijke eis voor nieuwbouw staat weergegeven in het Bouwbesluit en de NEN 5077. Wat deze eis is, is afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte. Bij verbouw wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Na de renovatiewerkzaamheden moet de bouwkwaliteit gelijk of beter zijn ten opzichte van de bestaande situatie. Hierbij is de bestaande situatie de toetswaarde.

Wat is installatiegeluid?

Een installatie als een lift, ventilatiesysteem of airco maakt geluid. Dit wordt installatiegeluid genoemd. Als een installatie van gebouw zorgt voor hoorbaar geluid in het gebouw, kan dit een overschrijding betekenen van de wettelijke norm van 30 dB.

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

De meting

Bij het onderzoek naar het luchtgeluid wordt de geluidsbelasting van zowel de voor- als de achterzijde van de ruimte gemeten. Ook wordt in deze meting de nagalmtijd meegenomen. Met het contactgeluid meten wordt gebruikgemaakt van een hamerapparaat dat op de vloer hamert. In de ontvangstruimte wordt door middel van een geluidmeter het geproduceerde geluidniveau gemeten.


Binnen nieuwbouw geven wij in een vroeg stadium inzicht in het verwachte lucht-, contact- en installatiegeluid. Wilt u inzicht in het lucht-, contact- en installatiegeluid van een oud gebouw? Wij leggen de metingen naast de regels die golden toen het gebouw is gebouwd en kijken of er sprake van een overschrijding van deze norm is. 

Luchtgeluid, contactgeluid & installatiegeluid.png

De oplossing van Equipe Adviseurs

De experts van Equipe Adviseurs kunnen een luchtgeluid-en contactgeluidonderzoek uitvoeren met onze specialistische apparatuur. De metingen toetsen wij aan de regelgeving. De resultaten verwerken wij in een leesbaar rapport, zodat u in één oogopslag kunt zien of u voldoet aan de regelgeving en geven wij advies om het contact- & luchtgeluid te verminderen. 

deel0Helemaal.jpg
Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png

Hoe kunnen wij u helpen?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

bottom of page